Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2380

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

24.jpg
  
wycieczka_zID0001_tablica_barcza.jpg
  
piknik rydno 2008_2_2008_05_10_2559_kapusta+groch_km.jpg
  
DSCF6571.JPG
  
DSCF6461_szlak_zolty-4_wzgorza.JPG
  
DSCF8605_jodelka.jpg
  
polanka.png
  
IMG_5703_x.JPG
  
tama2.jpg
  
251.jpg
  
bl 188-800.jpg
  
piachy_czyzyk4_0886 kopia.jpg
  
swiety1_konkurs.jpg
  
Klasztor w W?chocku_1673.jpg
  
7~1.jpg
  
DSCF1577.JPG
  
kuter.JPG
  
DSCF1943.JPG
  
MOB2007_0708(001)_dukacik_samiczka.jpg
  
pe?nik.jpg
  
DSCF5640_wawoz.JPG
  
IMG_4210M.JPG
  
labedz potret2248-1.jpg
  
DSCF3626_doz02_km.jpg
  
katnik2007_0911(003)_km.jpg
    Pierwszy remont Okr?tu ORP
Newsyheodes napisał: Stworzy? go konstruktor ze Skar?yska. By? jednym z najszybszych okr?tów wojennych na Ba?tyku. A teraz jest jedynym eksponowanym na l?dzie. ORP "Odwa?ny" ze skar?yskiego muzeum z tajemniczym orze?kiem w koronie doczeka? si? wreszcie remontu .

- To pierwsza renowacja "Odwa?nego" od zako?czenia jego s?u?by w Marynarce Wojennej - mówi Kazimierz Skowron, kierownik administracyjny skar?yskiego Muzeum Or?a Bia?ego.

Przy malowaniu pracuje kilka osób. To trudne zadanie, bo najpierw trzeba zerwa? star? farb?. - "Odwa?ny" jest pomalowany specjaln? emali?, która chocia? nie wygl?da zbyt ?adnie, to wci??, mimo tych kilkudziesi?ciu lat, mocno si? trzyma. Trzeba si? napracowa? szczotkami, ?eby zesz?a - opowiada Skowron. Prace utrudnia te? s?o?ce. Aluminiowa konstrukcja bardzo si? nagrzewa i ko?o po?udnia prace trzeba przerwa?. - Wtedy zasycha farba nawet przy wylocie z pistoletu malarskiego - mówi Skowron.

Odmalowano ju? maszt i niewielk? cze?? nadbudówki. - Do wyczyszczenia i pomalowania jest oko?o 500 metrów kwadratowych, a powierzchnia ma bardzo skomplikowany kszta?t. Ale mo?e zd??ymy w wakacje - mówi Skowron. Pójdzie na to oko?o 200 litrów szarej farby.

Co ciekawe, podczas prac konserwatorskich okaza?o si?, ?e okr?t ma te? swoj? do dzi? nie wyja?nion? tajemnic?. W nadbudówce jest tabliczka z or?em w koronie. Nie bardzo wiadomo, sk?d si? tam wzi??a, bo okr?t s?u?y? w marynarce w latach 1973-1986. - Orze? w koronie jest albo odlany, albo wyt?oczony. I co ciekawe, sama korona by?a pomalowana na szaro, tak ?e z daleka nie by?o jej wida? - mówi Skowron.

Zwiedzanie okr?tu na razie nie b?dzie mo?liwe. - Chodzi o bezpiecze?stwo. Pok?ad nie jest zbyt wysoki i nie ma tam za du?o miejsca. Bezpieczne zwiedzanie by?oby mo?liwe tylko po powa?nych przeróbkach. A to przecie? zabytek - mówi Artur Bu?ko, dyrektor muzeum.

ORP "Odwa?ny" - wyj?tkowy eksponat

Skonstruowa? go pochodz?cy ze Skar?yska Dionizy Wi?niewski. Swego czasu uchodzi? za jeden z nowocze?niejszych na Ba?tyku. Prace koncepcyjne nad nowymi okr?tami torpedowymi rozpocz??y si? ju? w 1958 r., gdy starano si? za wszelk? cen? unikn?? zakupu takiego sprz?tu w ZSRR. Za?o?ono, ?e powstanie szybka jednostka, która zbli?y si? do statków wroga, wystrzeli cztery torpedy i ucieknie mo?liwie szybko. Okr?t musia? mie? wi?c pr?dko?? maksymaln? nawet 50 w?z?ów, czyli oko?o 100 km na godzin?. Ten efekt uda?o si? to osi?gn?? dzi?ki lekkiemu kad?ubowi zrobionemu ze stopów aluminium. Torpedowce nap?dzane by?y czterema silnikami Diesla przy ma?ej pr?dko?ci oraz turbin? gazow? przy pr?dko?ci maksymalnej. Turbina by?a przerobionym silnikiem z odrzutowych samolotów my?liwskich MiG.

W sumie powsta?o osiem okr?tów tego typu, w??czanych do s?u?by kolejno po 1969 r. Okr?ty mia?y kilka wad. By?y wprawdzie bardzo szybkie, ale nie wytrzymywa?o tego aluminium, które cz?sto p?ka?o, np. przy uderzeniach fal. Na ich pok?adzie by?o bardzo ma?o miejsca. 17-osobowa za?oga mia?a do dyspozycji tylko osiem ?ó?ek. Ale sen by? i tak niemo?liwy, bo panowa? du?y ha?as i wibracje. Na pok?adzie by? te? tylko 200-litrowy zbiornik na s?odk? wod?.

Ostatecznie okr?ty, nazywane przez marynarzy "kapciami", wycofano do 1986 roku. ORP "Odwa?ny" s?u?y? tylko 12 lat. Nie zosta? wyrzucony na z?om, jak inne jednostki, ale trafi? do Muzeum Or?a Bia?ego. Przeprowadzka do Skar?yska trwa?a kilka lat. Trzy lata, z przerwami zimowymi, trwa?o holowanie go Wis?? z wybrze?a do Sandomierza. W 1989 r. co prawda wyci?gni?to go na brzeg, ale nie uda?o si? za?atwi? wszystkich spraw zwi?zanych z przewozem i musia? tam przezimowa?. Wreszcie latem 1990 r. trafi? do Skar?yska.

Marcin Sztandera 06-07-2006 , http://miasta.gazeta.pl/kielce
Wysłano dnia 07-07-2006 o godz. 09:20:05 przez master

 
   Pokrewne linki
· Więcej o Newsy
· Napisane przez master


Najczęściej czytany artykuł o Newsy:
Wilki znów wróci?y!


   Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


   Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Wyślij ten artykuł do znajomych Wyślij ten artykuł do znajomych


Pokrewne tematy

Newsy


Re: best aga552a greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 13-12-2007 o godz. 17:35:38
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
christmas gift ideas for boyfriends [66.zesyxwhxesjnsij14.cn] | christmas hip hop cartoons [342.zesyxwhxesjnsij12.cn] | does disney park have a the nightmare before christmas ride [694.zehhujyzsij2.cn] | christmas carols ardgillan [496.zesyxwhxesjnsij11.cn] | christmas vacation deleted scenes [694.zehhujyzsij1.cn] | surge protection christmas lights [773.zesyxwhxesjnsij16.cn] | schipperke christmas gift ideas [497.zesyxwhxesjnsij14.cn] | christmas tree color wheel [43.zesyxwhxesjnsij20.cn] | christmas alphabet song free [256.zesyxwhxesjnsij19.cn] | wise men still seek him christmas card [729.zesyxwhxesjnsij10.cn] | christmas carols and the era they were written in [982.zesyxwhxesjnsij11.cn] | musical christmas tree lights [265.zesyxwhxesjnsij16.cn] | golden retriever christmas card [660.zesyxwhxesjnsij10.cn] | awesome christmas presents for teenagers [653.zesyxwhxesjnsij17.cn] | the nightmare before christmas desktops [372.zehhujyzsij4.cn] | christmas tree to knit [708.zesyxwhxesjnsij20.cn] | free sample order forms christmas cards [662.zehhujyzsij3.cn] | yahoo free email christmas cards [725.zehhujyzsij3.cn] | christmas gift ideas for 11 year old boy [881.zesyxwhxesjnsij15.cn] | beginning song of christmas vacation [881.zehhujyzsij1.cn] | christmas lights stores warehouses sydney australia [217.zesyxwhxesjnsij16.cn] | simpsons christmas cartoons [52.zesyxwhxesjnsij12.cn] | golden oldie christmas song [932.zesyxwhxesjnsij19.cn] | christmas disney lights [818.zehhujyzsij2.cn] | christmas stuff [292.zesyxwhxesjnsij9.cn] | christmas classroom door decorations [397.zesyxwhxesjnsij13.cn] | nightmare before christmas charm [734.zehhujyzsij4.cn] | christmas hippo song [184.zesyxwhxesjnsij19.cn] | christmas time pie recipes [894.zesyxwhxesjnsij18.cn] | jello christmas recipes cream cheese [497.zesyxwhxesjnsij18.cn] | holiday recipes to christmas projects [81.zesyxwhxesjnsij18.cn] | christmas events at disney [563.zehhujyzsij2.cn] | christmas dessert jello recipes [752.zesyxwhxesjnsij18.cn] | disney chip dale christmas pin [513.zehhujyzsij2.cn] | sedona christmas lights [982.zesyxwhxesjnsij16.cn] |Re: best mikeadult7594 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 14-12-2007 o godz. 04:50:56
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
hot asian sex vids [108.zdbhiyhozwj4.cn] | sex public [528.zdbhiyhozwj1.cn] | upskirt teen [968.zdbhiyhozwj10.cn] | naked cartoon free sex [872.zdbhiyhozwj5.cn] | big butts [635.zdbhiyhozwj7.cn] | britney spears camel toe [806.zdbhiyhozwj16.cn] | hardcore anal thumbnails [967.zdbhiyhozwj6.cn] | 100 free gay dating [802.zdbhiyhozwj4.cn] | abcessed anal glands [288.zdbhiyhozwj19.cn] | ebony shemale movie [479.zdbhiyhozwj9.cn] | very naughty schoolgirls [70.zdbhiyhozwj18.cn] | sexy russian girls [538.zdbhiyhozwj15.cn] | black asses porno [938.zdbhiyhozwj17.cn] | nudity websites [332.zdbhiyhozwj18.cn] | hot softcore girls [523.zdbhiyhozwj2.cn] | celeb ***** pics [193.zdbhiyhozwj3.cn] | the simpson porn [397.zdbhiyhozwj10.cn] | free sex galleries org [929.zdbhiyhozwj17.cn] | canada sex store toy [353.zdbhiyhozwj11.cn] | can you get hiv aids from oral sex [798.zdbhiyhozwj10.cn] | chloe annett nude [818.zdbhiyhozwj18.cn] | central park sex [174.zdbhiyhozwj4.cn] | vomit sex [737.zdbhiyhozwj5.cn] | masturbating woman [973.zdbhiyhozwj13.cn] | topless teen models [817.zdbhiyhozwj20.cn] | internal oral creampie [65.zdbhiyhozwj3.cn] | the sex pistols music [214.zdbhiyhozwj20.cn] | child incest with his own mom [669.zdbhiyhozwj16.cn] | hardcore porn video previews [638.zdbhiyhozwj10.cn] | young blonde ***** [659.zdbhiyhozwj11.cn] | arab free sex [364.zdbhiyhozwj1.cn] | pamela anderson sex gallery [646.zdbhiyhozwj4.cn] | celebrity nipple oops slip [18.zdbhiyhozwj20.cn] | vibrating dildo harness [334.zdbhiyhozwj1.cn] | porn real sex [521.zdbhiyhozwj18.cn] |Re: best xmas1992 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 16-12-2007 o godz. 05:59:08
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
sitemap760 [www.jrc-boxtel.nl] | sitemap507 [www.vvuffelte.nl] | sitemap1072 [www.aqualisrotterdam.nl] | sitemap279 [www.kvaweb.nl] | sitemap430 [www.vvuffelte.nl] | sitemap508 [www.vvuffelte.nl] | sitemap156 [www.vvzelhem.nl] | sitemap503 [www.vvuffelte.nl] | sitemap4 [www.lowtuners.be] | sitemap94 [www.sleepbootmensen.nl] | sitemap213 [www.kvaweb.nl] | sitemap4691 [www.pspwereld.be] | sitemap57 [www.animepalace.de] | sitemap53 [www.animepalace.de] | sitemap119 [www.klavarorganist.nl] | sitemap3 [www.lowtuners.be] | sitemap60 [www.lowtuners.be] | sitemap416 [www.vvuffelte.nl] | sitemap193 [www.kvaweb.nl] | sitemap91 [www.animepalace.de] | sitemap257 [www.inascript.com] | sitemap241 [www.inascript.com] | sitemap508 [www.vvuffelte.nl] | sitemap508 [www.vvuffelte.nl] | sitemap4631 [www.pspwereld.be] | sitemap172 [www.vvzelhem.nl] | sitemap525 [www.radiotamara.com] | sitemap868 [www.wiiwereld.be] | sitemap263 [www.inascript.com] | sitemap493 [www.vvuffelte.nl] | sitemap267 [www.kvaweb.nl] | <

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Re: best srytner1a greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 20-12-2007 o godz. 12:43:44
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
brown eye not for gays [grytnelia.bydgoszcz.pl] | this site rocks [grytnelia.bydgoszcz.pl] | black adult histery [tamadaba.bieszczady.pl] | this site rocks [grytnelia.bydgoszcz.pl] | site [grytnelia.bydgoszcz.pl] | site [grytnelia.bydgoszcz.pl] | this site rocks [grytnelia.bydgoszcz.pl] | dirty pants [belzebubex.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [belzebubex.bydgoszcz.pl] | dirty pants [belzebubex.bydgoszcz.pl] | this site rocks [grytnelia.bydgoszcz.pl] | cliq more [gujaraba.bydgoszcz.pl] | dirty pants [belzebubex.bydgoszcz.pl] | cliq more [gujaraba.bydgoszcz.pl] | black adult histery [tamadaba.bieszczady.pl] | cliq more [gujaraba.bydgoszcz.pl] | cliq more [gujaraba.bydgoszcz.pl] | dirty pants [belzebubex.bydgoszcz.pl] | black adult histery [tamadaba.bieszczady.pl] | sexual mystery [belzebubex.bydgoszcz.pl] | black adult histery [tamadaba.bieszczady.pl] | brown eye not for gays [grytnelia.bydgoszcz.pl] | dirty pants [belzebubex.bydgoszcz.pl] | black adult histery [tamadaba.bieszczady.pl] | site [grytnelia.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [belzebubex.bydgoszcz.pl] | dirty pants [belzebubex.bydgoszcz.pl] | brown eye not for gays [grytnelia.bydgoszcz.pl] | this site rocks [grytnelia.bydgoszcz.pl] | this site rocks [grytnelia.bydgoszcz.pl] | cliq more [gujaraba.bydgoszcz.pl] | black adult histery [tamadaba.bieszczady.pl] | site [grytnelia.bydgoszcz.pl] | cliq more [gujaraba.bydgoszcz.pl] | site [grytnelia.bydgoszcz.pl] |Re: best srytner2 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 28-12-2007 o godz. 02:48:25
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
change sex transsexual transsexual transsexualism transsexuality [aniolppa.info] | cyber sex with me [lemarioppa.info] | celebrities blowjob [aniolppa.info] | amazing adult store [heniekppa.info] | face trample [heniekppa.info] | milf hunter canadian shagger [seobukakppa.info] | gayRe: best srytner3 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 30-12-2007 o godz. 00:58:12
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
twink images [aniolkwr.info] | passwords to adult paysites [aniolkwr.info] | lesbiens using dildos [aniolkwr.info] | free toon sex movie [heniekkwr.info] | girls vagina bleed after being fingered [heniekkwr.info] | in picture sex woman [aniolkwr.info] | oral motor [aniolkwr.info] | blonde beach girls [heniekkwr.info] | public porno com [lemariokwr.info] | caprice naked [aniolkwr.info] | arabic hot sex [aniolkwr.info] | nude teen girls teen girls teen [aniolkwr.info] | boat sex [aniolkwr.info] | russian gay porn [aniolkwr.info] | ana miami transsexual [heniekkwr.info] | milf sex video clips [lemariokwr.info] | free gay dick clips [aniolkwr.info] | msl listings [heniekkwr.info] | piss in her mouth [lemariokwr.info] | gay movie bubble [aniolkwr.info] | ***** my sister wet wet ***** [aniolkwr.info] | boys gay [lemariokwr.info] | sex and bondage videos [heniekkwr.info] | sex position in car [aniolkwr.info] | stage of oral cancer [lemariokwr.info] | teen young free [heniekkwr.info] | video porno amateur [aniolkwr.info] | hung twinks [aniolkwr.info] | tits big nipple [heniekkwr.info] | gay thumbnail gallery post [aniolkwr.info] | free bbw sex pictures and videos [heniekkwr.info] | gay women have sex [lemariokwr.info] | free pic sex on spy cam [heniekkwr.info] | lesbian scenes celebrity [lemariokwr.info] | com jp sex urahon [aniolkwr.info] |Re: best glokk1 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 02-01-2008 o godz. 08:26:18
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
figa aperta foto gratuite [figa-aperta-foto-gratuite.svelto-ahs.info] | video di serena grandi nuda [video-di-serena-grandi-nuda.gioco-ahs.info] | video casalinga [video-casalinga.seghe-ahs.info] | pelo vagina foto [pelo-vagina-foto.svelto-ahs.info] | video amatoriali tettona [video-amatoriali-tettona.seghe-ahs.info] | fic pelosa foto [fic-pelosa-foto.gioco-ahs.info] | sexy shop sadomaso [sexy-shop-sadomaso.gioco-ahs.info] | foto figa bianca [foto-figa-bianca.extremo-njd.info] | April Summers [April-Summers.svelto-ahs.info] | sexi pisciata [sexi-pisciata.svelto-ahs.info] | far sborrare schiavo [far-sborrare-schiavo.svelto-ahs.info] | eva henger hot gratis [eva-henger-hot-gratis.gioco-ahs.info] | sesso amatoriale free [sesso-amatoriale-free.gioco-ahs.info] | foto giovani ragazze nude [foto-giovani-ragazze-nude.svelto-ahs.info] | foto di cazzo in tiro [foto-di-cazzo-in-tiro.extremo-njd.info] | negri cazzo [negri-cazzo.gioco-ahs.info] | gratis sesso spinto [gratis-sesso-spinto.gioco-ahs.info] | sederi nudi [sederi-nudi.svelto-ahs.info] | Elle McPherson gallery [Elle-McPherson-gallery.seghe-ahs.info] | piedi gratis [piedi-gratis.gioco-ahs.info] | sessualita ed erotismo sito sesso gratis galleria immagine donna matura [sessualita-ed-erotismo-sito-sesso-gratis-galleria-immagine-donna-matura.extremo-njd.info] | pupe sexi brasiliane gratis [pupe-sexi-brasiliane-gratis.svelto-ahs.info] | figa aperta matura foto gratis [figa-aperta-matura-foto-gratis.svelto-ahs.info] | fighe pelose videoclip [fighe-pelose-videoclip.gioco-ahs.info] | leccare piede maschio [leccare-piede-maschio.gioco-ahs.info] | nuda porca pomodoro [nuda-porca-pomodoro.seghe-ahs.info] | sexy manga hentai [sexy-manga-hentai.marlow-ahs.info] | tettona enormi [tettona-enormi.marlow-ahs.info] | trailer di grandi bagasce [trailer-di-grandi-bagasce.marlow-ahs.info] | fare bocchino [fare-bocchino.seghe-ahs.info] | inculata brasiliana [inculata-brasiliana.gioco-ahs.info] | brigitta bulgari sample video [brigitta-bulgari-sample-video.extremo-njd.info] | video gratis piedi ragazze [video-gratis-piedi-ragazze

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Re: best glokk2 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 03-01-2008 o godz. 06:24:08
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
boy scout uniforms [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | celeb pron [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | arab com free sex [zdsyxwhxesjnsij7.cn] | amateur radio emergency [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | finder free porn star [zdsyxwhxesjnsij3.cn] | gay community statistics [zdsyxwhxesjnsij6.cn] | pantyhose nude 24 7 [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | child star porno [zdsyxwhxesjnsij2.cn] | most expensive sex toys [zdsyxwhxesjnsij8.cn] | nude sex scene in movie [zdsyxwhxesjnsij9.cn] | sex on video mmm [zdsyxwhxesjnsij9.cn] | self *****ing [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | enema pics [zdsyxwhxesjnsij9.cn] | casey free james pic [zdsyxwhxesjnsij8.cn] | interracial forced sex [zdsyxwhxesjnsij10.cn] | free adult video streams [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | hardcore music magazine [zdsyxwhxesjnsij7.cn] | braun oral b advance power [zdsyxwhxesjnsij3.cn] | anal beads porno [zdsyxwhxesjnsij5.cn] | dildo harnesses [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | erotic hot lingerie sex toy [zdsyxwhxesjnsij8.cn] | older lesbians licking [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | intimate ecards [zdsyxwhxesjnsij2.cn] | hermafrodite [zdsyxwhxesjnsij5.cn] | sex slave market [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | gay personals san antonio [zdsyxwhxesjnsij7.cn] | gay speedo blog [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | adult pig stem cells [zdsyxwhxesjnsij6.cn] | amateur home made married sex video [zdsyxwhxesjnsij2.cn] | city msnbc msn com sex site [zdsyxwhxesjnsij7.cn] | porno stars pictures [zdsyxwhxesjnsij3.cn] | transsexual thumbnail [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | free cyber sex games [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | twink anal [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | hot nude lesbians videos [zdsyxwhxesjnsij8.cn] |Re: best glokk3 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 04-01-2008 o godz. 16:43:21
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
replica louis vuitton murakami cabas piano handbags [364.zdsyxwhxesjnsij11.cn] | rhode island fast cash advance payday loan [161.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | cash advance loans and payday loans [175.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | louisiana home equity loan [97.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | online mortgage company reviews [202.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | discount flowers for cruises delivery [482.zdsyxwhxesjnsij18.cn] | flowers delivery in alice tx [576.zdsyxwhxesjnsij18.cn] | become mortgage lender [209.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | istallment payday loans [414.zdsyxwhxesjnsij12.cn] | home equity loan agricultural [829.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | greentree mortgage company sucks [528.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | wholesale replica louis vuitton bags [819.zdsyxwhxesjnsij11.cn] | equity now direct mortgage lender [932.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | home equity loan needed poor credit score [806.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | newyork mortgage company now known [837.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | payday advance game kill bills [995.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | arrowhead investment loans payday advance [754.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | american general finance home equity loan [303.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | complete mortgage calculator [833.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | mortgage calculator visual basic chapter 9 code [630.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | flowers and gift delivery ukraine [652.zdsyxwhxesjnsij18.cn] | lender company home mortgage [835.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | hsbc home equity loan [496.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | bi weekly mortgage calculator [20.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | home taxes 2609 mortgage loan lender [212.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | mortgage discounter calculator [532.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | free mortgage company directory listings [966.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | mortgage lender forclosers [783.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | citifinancial mortgage company inc. [706.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | payday cash advance center locator in college point ny [564.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | illinois mortgage company [584.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | lowest home equity loan rate [98.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | savings association mortgage company samco [625.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | home equity loan calculator [659.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | garunteed approval payday loans [971.zdsyxwhxesjnsij12.cn] |Re: best grytner_srytner_brudna_broda greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 16-01-2008 o godz. 15:46:20
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
celebrety nude photos [groups.google.com] | boob job [groups.google.com] | soapy girl [groups.google.com] | women in sex video [groups.google.com] | women pooping there panties [groups.google.com] | free adult websites [groups.google.com] | dildo in my mouth [groups.google.com] | nude photos of britney spears [groups.google.com] | halle berry porn movie [groups.google.com] | gay coming out stories [groups.google.com] | info orgy remember sex story [groups.google.com] | sex and the city breakup quotes [groups.google.com] | hardcore asian porn movies [groups.google.com] | amateur teen video [groups.google.com] | asian free gay picture sex [groups.google.com] | anal sex is the best [groups.google.com] | cartoon animators [groups.google.com] | uk bukkake [groups.google.com] | nifty erotic archive [groups.google.com] | acid rain effects [groups.google.com] | new york brazilian waxing [groups.google.com] | softcore movie downloads [groups.google.com] | gay male sex nude [groups.google.com] | naked males models [groups.google.com] | free hardcore videos [groups.google.com] | playing sports naked [groups.google.com] | celebs sex scenes [groups.google.com] | journal of sex education [groups.google.com] | black girls dildo [groups.google.com] | free patrick sex tera vids [groups.google.com] | huge black ***** [groups.google.com] | cyberskin sleeve [groups.google.com] | japanese facial [groups.google.com] | Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Re: best agatrix13 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 17-01-2008 o godz. 06:05:23
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
white gay men porn [groups.google.com] | lesbian dykes [groups.google.com] | romeo and juliet hot sex [groups.google.com] | big huge ***** [groups.google.com] | women having sex free video [groups.google.com] | indian runner sex test [groups.google.com] | boston hardcore [groups.google.com] | how to properly have anal [groups.google.com] | elder sex [groups.google.com] | hardcore days and softcore nights lyrics [groups.google.com] | pre teen girls wearing diapers [groups.google.com] | gay and [groups.google.com] | hardcore info remember sex story [groups.google.com] | nude familys [groups.google.com] | Wendy Devine [groups.google.com] | oral surgeons in nashville tn [groups.google.com] | shemale free [groups.google.com] | hardcore info remember sex story [groups.google.com] | amateur blogs com amateurgalleries [groups.google.com] | wwwboyfriend sex dvd com [groups.google.com] | expressing dog's anal gland | one night in paris hilton sex tape free [groups.google.com] | site travestis [groups.google.com] | hardcore junky links 100 pure filth [groups.google.com] | private couples pics [groups.google.com] | picture of technique and sex position [groups.google.com] | girls bondage sex [groups.google.com] | anime free movie sex [groups.google.com] | anal *****ing milfs [groups.google.com] | fashion hosiery [groups.google.com] | topless hooters girls [groups.google.com] | boylove gallery [groups.google.com] | Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...


Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.11 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !