Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

5.jpg
  
janowiec2007_0819(009)_krtyna_zach.jpg
  
Img_4707.jpg
  
Img_4892.jpg
  
IMG_6131_y.JPG
  
pieklo2.jpg
  
prez4.jpg
  
IMG_0474.JPG
  
piknik rydno 2008_2_2008_05_10_2561_konkurs_km.jpg
  
biegkoniec~0.jpg
  
tama_duza_2008_03_20_1127.jpg
  
DSCF1542.JPG
  
biegtrasa1.jpg
  
ula3.JPG
  
DSCF7687_klasztor.JPG
  
dno.JPG
  
DSCF7047_okno.JPG
  
grupa.jpg
  
strumien_20062007_0311(004)_km.jpg
  
DSCF5623_gzryb2.JPG
  
DSCF3923.JPG
  
czermien.jpg
  
jedrow_2008_01_12_1637_dzieciolek_km_pop.jpg
  
wosk2351.jpg
  
rejow_pomnik_2007_11_11_0924.jpg
  Awifauna Skar?yska – Kamiennej
i najbli?szej okolicy (Uzupe?nienie)W opracowaniu „Las – Racjonalna gospodarka i ochrona” Skar?ysko-Kamienna 2003, wydanym w ramach Skar?yskich Zeszytów Ochrony Przyrody Zeszyt Nr 7 przedstawiono zestawienie gatunków ptaków obserwowanych w granicach miasta i powiatu. Zarówno tych popularnych jak i widywanych sporadycznie, znanych z obserwacji pojedynczych, nie do ko?ca sprawdzonych i wymagaj?cych weryfikacji. W przedmowie zaapelowano równie?, by osoby prowadz?ce prace badawcze lub obserwacje amatorskie zechcia?y podzieli? si? uzyskanymi wynikami.


Kolejne obserwacje amatorskie jak i poczynione przez ornitologów prowadz?cych na naszym terenie systematyczne badania (w ramach programu krajowego) spowodowa?y, i? do 114 gatunków podanych wcze?niej mo?emy dopisa? kolejne. S? po?ród nich gatunki, których nale?a?o si? spodziewa? – wcze?niej nie odnotowane z powodu niepe?nych danych (np. zaliczane do pokrzewek Turdidae). S? te? informacje, maj?ce znaczenie historyczne, o gatunkach których u nas nie obserwuje si?, lecz obserwacje pojedyncze w przesz?o?ci odnotowano (np. raróg Falco cherrug).Mamy równie? zg?oszenia bardzo ciekawe (np. nury Gaviidae, rybitwa czarna Chlidonias niger czy ?ab?d? krzykliwy Cygnus cygnus), oraz wymagaj?ce sprawdzenia (np. b?czek Ixobrychus minutus czy dzi?cio? bia?ogrzbiety Dendrocopos leucotos).

Ponadto, co jest bardzo pocieszaj?ce, niektóre niepewne dot?d obserwacje zosta?y potwierdzone (np. b?otniak stawowy Circus aeruginosus, czy brodziec piskliwy Actitis hypoleucos), za? inne ugruntowuj? wiedz? o gatunkach spotykanych niecz?sto.

Nowe obserwacje potwierdzaj? fakt przebywania na terenie naszego powiatu bociana czarnego Ciconia nigra (regularne obserwacje podczas ?erowania w Skar?ysku-Kamiennej – dolina rzeki Kamiennej i Kamionki; przeloty i ?erowanie w gm. Bli?yn; rejon rzeki Kamionki i zalewu w Suchedniowie oraz zalewu w Mostkach i okolice ?arnówki) (RS, JH, MR). Obserwacjami potwierdzony zosta? fakt gniazdowania i wyprowadzenia m?odego przez par? ?urawi Grus grus (AS). Do?? niepewne i niepe?ne obserwacje dotycz?ce pluszcza Cinclus cinclus, zosta?y równie? potwierdzone (MB). Ponownie, lecz tym razem na pewno, stwierdzono w rejonie Suchedniowa or?a bielika Haliaeetus albicilla (MB). W roku 2000 dok?adnie lornetowano ptaka siedz?cego na suchym d?bie w Suchedniowie – Berezowie.
Kolejna tura obserwacji prowadzonych przez ornitologów, co prawda na bardzo ograniczonym i mocno przekszta?conym przez przemys? obszarze, przynios?a ciekawe spostrze?enia: stwierdzono m.in. nowe stanowisko l?gowe kokoszki Gallinula chloropus, potwierdzono obecno?? piecuszka Phylloscopus trochilus, cierniówki Sylvia communis, kulczyka Serinus serinus i pieg?y Sylvia curruca (JS).
Wielokrotnie w Suchedniowie i Skar?ysku-Kamiennej obserwowano w okresie maj – lipiec 2003 r. wilg? Oriolus oriolus (RS), drozda ?piewaka Turdus philomelos (KK, LT), zaganiacza Hippolais icterina (RS, AS) , a tak?e pi?knie ?piewaj?ce (i gniazduj?ce na Kamionk?) s?owiki Luscina luscina (TA, MB).

Wielce pocieszaj?ce s? wielokrotne obserwacje dudka Upupa epops (?M, MB) – ostatnie w maju 2003 r. we wschodniej cz??ci miasta Skar?yska-Kamiennej, b?otniaka stawowego Circus aeuroginosus – w kwietniu oraz na prze?omie maja i czerwca 2003 r. – na wschód od Skar?yska-Kamiennej (AS).

Bardzo interesuj?co brzmi informacja z amatorskiej obserwacji (GM) na wiosn? 2003 r. w rejonie terenów podmok?ych poro?ni?tych trzcin? na granicy Skar?yska-Kamiennej i Skar?yska Ko?cielnego ptaka podobnego do brod?ca (kilka sztuk okresie przelotów), ale z wygi?tym dziobem (wielko?? porównywalna ze s?onk?). Kulik wielki Numenius arquata by? ju? odnotowywany w Skar?ysku-Kamiennej, kulik mniejszy Numenius phaeopus – bardzo rzadko obserwowany w Europie ?rodkowej – jeszcze nie. Rzecz warta sprawdzenia i weryfikacji, tym bardziej, ?e oszacowana wielko?? obserwowanego ptaka wskazuje w?a?nie na ten gatunek!
Godzi si? odnotowa? fakt wielokrotnych obserwacji jera Fringilla montifringilla, szczególnie w okresie dokarmiania ptaków (wschodni skraj miasta Skar?yska-Kamiennej) (LT). Tak?e nad rzek? Kamionk? w Suchedniowie gatunek ten obserwowany by? ?rednio co dwa lata – ostatnio zim? roku 2001 r. (MB).
We wschodniej cz??ci miasta Skar?yska-Kamiennej para raniuszków Aegithalos caudatus wykona?a charakterystyczne dla tego gatunku, misterne gniazdo (w ja?owcu) i wysiadywa?a jajka (AS) – kwiecie? 2003 r.

We wrze?niu 2002 r. kolejne obserwacje na Rejowie (KK) oraz w Suchedniowie corocznie (MB) potwierdzaj? wyst?powanie na naszym terenie sikory czubatki Parus cristatus. Za? w granicach Suchedniowa gniazduj? i wyprowadzaj? systematycznie l?gi: zimorodek Alcedo atthis (2 pary), gil Pyrrhula pyrrhula poni?ej zalewu nad rzek? Kamionk? (corocznie!), g?siorki Lanius collurio powy?ej zalewu rejowskiego nad Kamionk?, jarz?bki Tetrastes bonasia (las w okolicach Stokowca i Baranowa), pustu?ka Falco tinnunculus (Suchedniów ul. Langiewicza), orlik krzykliwy Aquila pomarina !!? (w po?udniowej cz??ci powiatu), a tak?e s?onka Scolopax rusticola (w rejonie le?niczówki Opal) oraz… pliszka górska Motacilla cinerea – l?gowa w rejonie ul. Koszykowej w pobli?u starego m?yna nad Kamionk? oraz na ?arnówce powy?ej Majkowa (corocznie od oko?o 10 lat!).

W pracy pt. „Przyroda Województwa ?wi?tokrzyskiego” wydanej przez Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rolnictwa Urz?du Wojewódzkiego w roku 2000 na str. 220 zapisano „Do równie ciekawych obserwacji nale?y zaliczy? doniesienia z okolic Skar?yska-Kamiennej o rarogu Falco cherrug – du?ym sokole o rozpi?to?ci skrzyde? do 126 cm, którego rodzinnymi terenami jest po?udniowo-wschodnia Europa (g?ównie S?owacja, W?gry, Ukraina).” Ta udokumentowana, cho? historyczna obserwacja potwierdza, ?e mog? by? na terenie naszego powiatu odnotowane równie ciekawe co zaskakuj?ce gatunki ptaków. Upalne, suche lata b?d? sprzyja? pojawianiu si? w Polsce gatunków z po?udnia i po?udniowego wschodu Europy.

Wiele z poczynionych obserwacji nale?a?oby nazwa? dziwnymi lub zabawnymi. I tak: zaobserwowano na Dolnej Kamiennej (JS) oraz blisko dworca PKP (RS) kawk? Corvus monedula o ubarwieniu jasnobr?zowym (ca?a!) – ?erowa?a wspólnie z czterema innymi kawkami upierzonymi normalnie, a tak?e egzemplarz w ok. 70 % bia?y – w tym lotki i pióra ogona (rok 2002 – rejon dworca i pobliskich bloków) (RS); na terenie PKP Skar?ysko Towarowa pliszk? ?ó?t? Montacilla flava siedz?c? w dziwnym jak na ten gatunek miejscu, bo na drutach trakcji elektrycznej (JS), kowalika Sitta europaea w ?rodku du?ego osiedla , na zdzicza?ej jab?oni przy 11-opi?trowych blokach (RS); w osiedlu ?y?wy (maj 2003 r.) dzi?cio?a du?ego Dendrocopus major – kilkakrotnie! – o mocno zmierzwionych piórkach na ?ebku („zmierzwiona czupryna”) (LT).

Podsumowuj?c wykaz odnotowanych gatunków ptaków zamieszczony w Skar?yskich Zeszytach Ligi Ochrony Przyrody Zeszyt Nr 7, nale?a?oby poszerzy? o kolejne ni?ej przedstawione. S?dz?, ?e i ten wykaz nie zamyka listy, która mam nadziej? b?dzie systematycznie uzupe?niana i poszerzana. Apel o dalsze informacje jest ci?gle aktualny!

1.b?czek (Ixobrychus minutus)jednokrotna obserwacja w rejonie uj?cia rzeki Ole?nicy w czerwcu 2001 r. (MC),
2.b?k (Botaurus stellaris)do?? regularnie obserwowany i s?yszany w trzcinowiskach blisko terenów PKP i Skar?yska Ko?cielnego , oraz w rejonie starorzecza rzeki Kamiennej, ostatnio w roku 2003 (GM, MC)
3.biegus zmienny (Calidris alpina)na zalewie w Suchedniowie obserwowano w okresie przelotów jesiennych, (w listopadzie) 1998 roku jednego osobnika (MB),
4.brodziec krwawodzioby (Tringa totanus)widywany w stadkach po kilka sztuk w okresie przelotów na zalewie w Mostkach (MB),
5.czernica (Aythya fuligula)obserwacje regularne na zalewie w Suchedniowie, ostatnia w roku 2003,
6.dro?dzik (Turdus iliacus) obserwacje wielokrotne w Suchedniowie i Skar?ysku-Kamiennej rejon Al. Pi?sudskiego (MB) oraz ko?o Lipowego Pola podczas systematycznych obserwacji (kwiecie? 2003 r.) (AS),
7.dzi?cio? bia?ogrzbiety (Dendrocopos leucotos) kilkakrotnie obserwowany os strony „pleców” na drzewach przy rzece Kamionce w Suchedniowie na prze?omie maja i czerwca 2003 r. (obserwacje z odleg?o?ci ok. 15 m) (TA),
8.g?siorek (Lanius collurio) gatunek obserwowany regularnie w okolicach rzeki Kamionki powy?ej zalewu Rejów (MB),
9.g?? zbo?owa (Anser fabalis) ptaki tego gatunku obserwowane s? corocznie w okresie przelotów jesiennych gdy zatrzymuj? si? na zalewie w Suchedniowie (MB),
10.he?miatka (Netta rufina) gatunek obserwowany corocznie w niewielkich stadkach na zalewie w Suchedniowie podczas przelotów jesiennych i wiosennych (MB),
11.kl?skawka (Saxicola torquata) widywana podczas regularnych obserwacji w rejonie Lipowego Pola (czerwiec 2003 r.) (AS),
12.kulczyk (Serinus serinus) zaobserwowany przez ornitologów w rejonie terów PKP i „??k Borkowskich” w maju 2003 r. (Ornit.),
13.kulik mniejszy (Numenius pheaopus) informacja z wiosny 2003 r. dotyczy rejonu poro?ni?tego trzcin? na granicy miasta Skar?yska–Kamiennej i Skar?yska Ko?cielnego (informacja wymaga weryfikacji i sprawdzenia) (GM),
14.kulon (Burhinus oedicnemus) obserwacja pojedyncza z roku 1994. Ptak widziany by? nad rzek? Kamienn? w Skar?ysku– Kamiennej (i najprawdopodobniej sfotografowany) przez ornitologa amatora (rejon k?adki w ul. Wierzbowej) (X),
15.?ab?d? krzykliwy (Cygnus cygnus) obserwacja pojedyncza z jesieni 1999 r. z zalewu w Suchedniowie (MB),
16.?ozówka (Acrocephalus palustris) widywana wielokrotnie w czasie systematycznych obserwacji w rejonie Lipowego Pola (maj – czerwiec 2003 r.) (AS),
17.mucho?ówka bia?oszyja (Ficedula albicollis) area? wyst?powania i obserwacji jak mucho?ówki szarej. Widywana równie? w lato (MB),
18.mucho?ówka szara (Muscicapa striata) obserwowana corocznie w rejonie rzeki Kamionki w Suchedniowie powy?ej zalewu. Osobniki tego gatunku widywane s? cz?sto w porze letniej (MB)
19.nur czarnoszyi (Gavia arctica) stadko kilku sztuk obserwowane zimowych czasie przelotów zimowych na zalewie Suchedniów w latach 1996 i 1997 (obserwacje wielokrotne) (MB),
20.nur rdzawoszyi (Gavia stellata) równie? obserwowany podczas przelotów zimowych w latach 1996 i 1997; kilkakrotnie widywano stadka licz?ce po kilka ptaków (MB),
21.nurog?? tracz (Mergus merganser) ptaki tego gatunku obserwowane by?y regularnie i wielokrotnie na zalewie w Suchedniowie, równie? w poprzednich latach, w stadkach po kilka sztuk; ostatnia obserwacja listopad 2003 r. (MB),
22.perkoz zausznik (Podiceps grisegena) obserwacji dokonano na zalewie w Suchedniowie w rejonie OSiR-u w roku 1995 (MB),
23.piecuszek (Phylloscopus trochilus) widywany w rejonie terenów PKP Skar?ysko Towarowa; obserwacje poczynione przez ornitologów w maju 2003 r. (Ornit.),
24.pliszka górska (Motacilla cinerea) gatunek od ok. 10 lat obserwowany regularnie w rejonie ul. Koszykowej w Suchedniowie (okolica starego m?yna nad rzek? Kamionk?) oraz na rzecze ?arnówce powy?ej Majkowa (l?gowa !) (MB)
25.p?omykówka (Tyto alba) wielokrotnie obserwowana w rejonie ko?cio?a p.w. ?w. Andrzeja w Suchedniowie jako l?gowa. Po remoncie ko?cio?a gatunku nie odnotowano (MB),
26.pokrzewka cierniówka, cierniówka(Sylvia communis) obserwowana przez ornitologów podczas bada? w maju 2003 r. w rejonie „??k Borkowskich” i terenów PKP (Ornit.)
27.pokrzewka czarno?bista, kapturka (Sylvia atricapilla) odnotowana przez ornitologów w maju 2003 r. na obszarze przemys?owym Skar?ysko Towarowa (Ornit.),
28.pokrzewka pieg?a, pieg?a (Sylvia curruca) odnotowana podczas systematycznych obserwacji ornitologicznych w rejonie Skar?ysko Towarowa i „??k Borkowskich” w maju 2003 r. (Ornit.), a tak?e prawdopodobnie w rejonie gniazdowania w lesie za drog? E – 7 blisko „Polmozbytu” w czerwcu 2003 (JD),
29.raróg (Falco cherrug) wg literatury stwierdzony w okolicach Skar?yska – Kamiennej,
30.ro?eniec (Anas acuta) gatunek obserwowany corocznie na Zalewie w Suchedniowie podczas przelotów wiosennych i jesiennych (MB),
31.rybitwa czarna (Chlidonias niger) obserwacja pojedyncza z wiosny 1999 r. z zalewu Suchedniów. Obserwowano jednego ptaka (MB),
32.sikora czarnog?owa, czarnog?ówka (Parus montanus) widywana w Suchedniowie w pobli?u lasów (MB), oraz odnotowana w rejonie torów kolejowych Skar?ysko – Lipowe Pole od strony „??k Borkowskich” w maju 2003 r. (Ornit.),
33.trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) widywany na prze?omie maja i czerwca podczas penetrowania rejonu Lipowego Pola (AS),
34.wodnik (Rallus aquaticus) obserwacje poczynione w okresie letnim 1998 r. Dotyczy jednego ptaka tego gatunku (MB),
35.zaganiacz (Hippolais icterina) obserwowany regularnie w miesi?cach maj – lipiec 2003 r. w pobli?u rzeki Kamionki w Suchedniowie, ok. 200 m poni?ej urz?dze? spustowych zbiornika „Suchedniów” (TA, RS), a tak?e na terenach podmok?ych Lipowego Pola (AS).


Inicja?y oznaczaj?:
(AS) – Andrzej Sta?kowiak – mgr biologii,
(GM) – Grzegorz Matynia – obserwacje amatorskie,
(JH) – Jan Harabin – in?. le?nik,
(JS) – Jaros?aw Su?ek – lekarz weterynarii – ornitolog,
(KK) – Krzysztof Kolwaczyk – obserwacje amatorskie,
(LT) – Leszek Tu?nio – lekarz weterynarii,
(MB) – Mateusz Bolechowski – obserwacje amatorskie,
(MC) – Marek Chojnacki – obserwacje amatorskie,
(Ornit.) – NN – grupa ornitologów,
(RS) – Ryszard Sowa – obserwacje amatorskie,
(TA) – Tadeusz Andrzejewski – obserwacje amatorskie,
(X) – informacje z „drugiej r?ki”,
Nazwy ?aci?skie odnotowanych gatunków podano za: „Ptaki Europy i obszaru ?ródziemnomorskiego” Larsa Jomssona, Wyd. MUZA S.A., Warszawa 2003 oraz uzupe?niaj?cego za” „Ptaki Europy. Przewodnik terenowy” opracowanie zbiorowe pod redakcj? naukow? Kazimierza A. Dobrowolskiego, Warszawa 1982.
Opracowa?: Ryszard Sowa

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-04-04 (12720 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.12 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !