Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

img_4320.jpg
  
ula9.JPG
  
krol14.JPG
  
barcza1_km.jpg
  
IMG_0466.JPG
  
ciechostowice_2007_11_02_0685_km.jpg
  
kolarze1.jpg
  
Mostki - australijski plan..jpg
  
DSCF9425_bor_km.jpg
  
nietulisko2007_0823(071)_69)_70)_km.jpg
  
IMG_1820_k_wschodni_km.jpg
  
DSCF7042_zamek_odbicie.JPG
  
bobr_kopulak.jpg
  
motyl_black1_filtered.jpg
  
janowiec2007_0819(052)_ekspozycja.jpg
  
borowik ceglastopory1.jpg
  
IMG_4831res1.jpg
  
134_3458_m.JPG
  
swkatkeith2007_0116_132822_km.jpg
  
szlak czerony Skar?ysko-W?chock - przebieg.jpg
  
DSCF8964_km.jpg
  
lot_km.jpg
  
krol2.JPG
  
mostki2.jpg
  
DSCF4836_km.jpg
  Biegus zmienny – Calidris alpina (L.)
Rodzaj: Calidris (Cuv.)Wszystkie gatunki biegaj? doskonale i tak szybko, ze nóg im prawie nie wida?. Biegusy ju? z wi?kszej odleg?o?ci mo?emy odró?ni? od brod?ców po stosunkowo krótkiej szyi i bardziej skurczonej postaci. Natomiast poszczególne gatunki sa do siebie niekiedy ?udz?co podobne i trudne do rozpoznania. Nale?? tutaj najmniejsze formy spo?ród wszystkich siewek. Biegusy zamieszkuj? tundr?, wybrze?a morskie i ??ki ca?ego ?wiata. U nas gnie?dzi si? tylko jeden gatunek – biegus zmienny, natomiast wszystkie inne s? mieszka?cami pó?nocy i pojawiaj? si? w Polsce jedynie na przelotach. Poniewa? skrzyd?a maja ostro zako?czone, a mi??nie piersiowe silnie rozwini?te, lataj? doskonale i w?druj? daleko.Biegus odmienny, biegus górski, biegus alpejski, biegus skowronek morski, biegus kuliczek, stadnica zmienna, stadnica górna.

Cechy gatunku. Wielko?? szpaka. Ogon i kuper po?rodku czarne. Stare ptaki maj? w lecie na brzusznej stronie czarna plam? w kszta?cie tarczy. W odró?nieniu od mniejszych gatunków biegusów, przednia cze?? piersi biegusa zmiennego jest zawsze pokryta ciemnymi plamami. Dziób d?u?szy od g?owy.


Author: S?awomir Staszczuk


Biegus zmienny tworzy wyj?tek w?ród wszystkich biegusów i jest jedynym gatunkiem, którego zasi?g schodzi w kierunku po?udniowym as do ?rodkowej Europy. Gnie?dzi si? chocia? nielicznie w pó?nocnych Niemczech i w Polsce. U nas gnie?dzi si? jedynie w kilku miejscach na wybrze?u , no. W okolicach Gda?ska, na Helu, nad jeziorem ?eba, pod Mielnem, pod Ko?obrzegiem i we wschodniej cz??ci wyspy Wolin.

Na przelotach w ko?cu lata i w jesieni zmienny jest najcz?stszy spo?ród wszystkich biegusów wybrze?a. W?druje nad brzegami morza, wzd?u? wi?kszych rzek, szczególnie Wis?y, poza tym zatrzymuje si? nad jeziorami i stawami ca?ego kraju. Na wiosn? jest bez porównania rzadszy. Przelot wiosenny odbywa si? od pierwszych dni kwietnia do ko?ca maja, jesienny od po?owy lipca do pa?dziernika a nawet listopada. Nad morzem zapadaj? na piasku lub ??kach poro?ni?tych trawa, natomiast w g??bi kraju przewa?nie na go?ych, b?otnistych brzegach rzek.

W szacie godowej samiec i samica maj? jednakowe barwy, Grzbiet czarnobr?zowy z szerokim, rdzawobr?zowym brzegiem doko?a ka?dego pióra. Wierzch g?owy rdzawobr?zowy, czarno kreskowany. Przednia cz??? cia?a szarawobia?a z ciemnymi kreskami i plamkami. Spód cia?a prawie bia?y, a po?rodku po brzusznej stronie wielka czarna tarcza, mniej lub wi?cej zmieszana z bia?ymi piórami. Lotki czarnobr?zowe. Ogon szarobr?zowy, pióra pod ogonem i po bokach kupra bia?e.

Szata zimowa jest znacznie ja?niejsza, popielatoszara, pod spodem prawie bia?a. Na pocz?tku zimy tarcza na brzuchu zmniejsza si? i wreszcie zanika zupe?nie. M?ode w pierwszym upierzeniu maj? na jasno-br?zowawo-szarym tle obfite ciemniejszej kreski i plamy, bez czarnej tarczy na spodzie cia?a. Ich ubarwienie ogólnie jest po?rednie miedzy szata letni? a zimow? osobników starych. Dziób d?u?szy od g?owy, zaledwie dostrzegalnie zgi?ty w dó?, ma barw? czarn? podobnie jak nogi. T?czówki br?zowoczarne.

Wymiary: d?ugo?? cia?a 20-22 cm, rozpi?to?? skrzyde? 35,5–37,5 cm, skrzyd?o 10-11,8 cm, ogon 5-5,5 cm, dziób 3-3,5 cm, skok 2,5 cm, waga 27-50 g. Samica jest nieco wi?ksza od samca.


W jesieni nad naszym wybrze?em, szczególnie na Helu, stada biegusa zmiennego tworz? ciekawe i mi?e urozmaicenie krajobrazu, ?e nawet osoby nie interesuj?ce si? ptakami zwracaj? na nie uwag?. W niewielkiej odleg?o?ci pojawiaj? si? zupe?nie niespodziewanie gromady tych szarych ptaków, które w zawrotnym tempie lec? tuz nad falami i wszystkie na raz, jak na komend?, wykonuj? nag?e zwroty. Ju? szpaki zadziwiaj? manewrowaniem w powietrzu, jednak to co potrafi? biegusy zmienne, przewy?sza umiej?tno?ci wszystkich innych gatunków. Stado jakby tworzy?o ca?o?? poruszana jedn?, niewidzialna r?k? wykonuje kilka gwa?townych zygzaków i zapada na piasku, zaledwie kilka kroków przed lud?mi. Zaraz po zapadni?ciu na piasku cale stado ustawia si? rz?dem i biegnie ku wodzie, trzymaj?c ko?ce dziobów na samej granicy cofaj?cej si? fali. Gdy zbli?a si? nowa fala, biegusy p?dem przed ni? uciekaj?, a skoro woda do?ciga je i si?ga nóg, zrywaj? si?, aby odlecie? na suchy piasek. Po czym ca?? „zabaw?” powtarzaj? setki razy a? wreszcie zm?czone oddalaj? si? nieco, aby odpocz?? na suchym miejscu. Oczywi?cie ptaki nie uganiaj? si? za falami dla zabawy, lecz w poszukiwaniu po?ywienia.


Author: M.Buschmann


Przelotne i pochodz?ce z pó?nocnych okolic stada biegusów do tego stopnia nie boj? si? cz?owieka, ?e pozwalaj? zbli?y? si? prawie na odleg?o?? jednego kroku. Tylko raz po raz, ten i ów ptak przystaje na kilka sekund i badawczo zerka w gór? w nasze oczy. Naprawd? trudno o ptaki bardziej sympatyczne i zabawne.

Zdolno?ci lotu biegusa zmiennego s? godne podziwu, a najbardziej zdumiewa nag?e przerzucanie si? w najwi?kszym p?dzie z jednego kierunku w przeciwny. Ta umiej?tno?? nag?ego hamowania nie pomaga jednak, gdy w nocy s? o?lepiane ?wiat?em.

G?os biegusa zmiennego brzmi delikatnie i wibruj?co „tirrr tirrrr djurrr”, którym osobniki tworz?ce stado stale si? nawo?uj?. W porze godowej samiec oblatuje teren l?gów, drga skrzyd?ami i powtarza zwrotk? ko?cz?c? si? cichym pomrukiem „tju trju trju rju trju-tirr err err”.

Zaraz po powrocie, oko?o po?owy kwietnia, stada dziel? si? na pary, które osiedlaj? si? w bliskim s?siedztwie na miejscach poro?ni?tych traw?, na pastwiskach w pobli?u rzek lub jezior. Pod os?on? sk?pej ro?linno?ci wygrzebuj? zag??bienia w ziemi i wy?cie?aj? je do?? grub? warstw? suchych ?d?be?, li?ci i mchu. Pod koniec kwietnia, w maju lub czerwcu samica sk?ada 4 jaja, niekiedy 3 lub 5, które na po?yskuj?cej, oliwkowobr?zowej skorupce s? nakrapiane drobnymi, szarymi i wielkimi, ciemnobr?zowymi plamami. Osobnik nie wysiaduj?cy pe?ni stra? w pobli?u i stara si? odwie?? wrogów od gniazda.


Author: Marek SzczepanekPiskl? wa?y 8 g i jest pokryte szarobr?zowym puchem z czarnymi smu?kami, a po 24 lub 28 dniach umie ju? lata?. Rodzice wspólnie wodz? m?ode. W niebezpiecze?stwie podbiegaj? do wroga i podryguj?c zawieszonym, jak gdyby z?amanym skrzyd?em, usi?uj? odwróci? jego uwag?. Zdarza si? ze próbowa?y uwolni? piskl? z r?ki cz?owieka. Normalnie biegus zmienny gnie?dzi si? raz w roku i tylko wtedy powtarza l?g, gdy pierwsze zniesienie ulegnie zniszczeniu.


Na podstawie: „Ptaki ziem polskich” - Jan Soko?owski
Zdj?cia pobrane z Wikipedi; autor : S?awomir Staszczuk; M.Buschmann; Marek Szczepanek
Opracowa?: Polo

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-04-05 (15038 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.20 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !