Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

img_4412s.jpg
  
rydno04_2009_05_08_8584.jpg
  
DSCF8739_krzyz_1702_tabliczka.jpg
  
P44-45_S31-32_ mlyny powyzej suchedniowa_strzalki.jpg
  
bl 200-800.jpg
  
pomiary.jpg
  
bobry_galaz_2008_01_26_1738.jpg
  
podosiny2007_Pieris_rapae_km.jpg
  
DSCF6982_sokol.JPG
  
zart_turystyczny.jpg
  
DSCF4347_huta05.JPG
  
DSCF3229.JPG
  
wycieczka_zID0001_tablica_barcza.jpg
  
ATT00254.jpg
  
DSCF6041_sp1.png
  
sw_krzyz_2007_12_30_1462.jpg
  
ilza1.jpg
  
lania_2008_03_09_0999.jpg
  
DSCF3904+.jpg
  
248~0.jpg
  
rydno_zwijanie_2009_05_09_8673.jpg
  
2.JPG
  
nietulisko2007_0823(062)_0)_1)_km~0.jpg
  
janowiec2007_0819(050)_stary_obraz.jpg
  
strumien2007_0414(016)_zawilce.jpg
  Historia znaleziona pod ziemi?.
Przewa? staszicowski na Bzinie.Nik? nie podejrzewa?, ?e skar?yska ziemia skrywa tajemnicz?, zabytkow? budowl?... Kilka miesi?cy temu, w czasie prac przy budowie drogi prowadz?cej z kierunku Ko?skich na Starachowice, odkryto zakopane mury wybudowane z pot??nych bloków piaskowca w pocz?tkach XVIII wieku. 0 tym, ?e ziemia w tym miejscu mo?e kry? wart? zachowania budowl? alarmowa? ju? wczesnym latem 2005 roku jeden z mieszka?ców miasta. Pisali?my o tym na tamach TYGODNIKA. Dzi?, gdy znanych Jest nieco wi?cej szczegó?ów o odkrytym murze, wracamy do tematu.


Fragmenty przewa?u uryte dotychczas pod ziemi?.
fot. A. Sta?kowiak


?lad dawnych czasów.
W czerwcu 2006 roku do redakcji TYGODNIKA z bardzo interesuj?c? wiadomo?ci? przyszed? Tomasz ?wierczy?ski. mieszkaniec Skar?yska. Opowiedzia? nam histori? o swoim niebywa?ym odkryciu. Twierdzi?, ?e mury b?d?ce niegdy? progiem przelewowym na zbiorniku wodnym na terenie dzisiejszego osiedla Zachodnie w Skar?ysku (za ko?cio?em ?w. Józefa) posiadaj? wyryte cyfry, które mog? by? dat? ich wybudowania.

Historyczne ?ledztwo...
Tomasz ?wierczy?ski opowiada? nam, i? przed II wojn? ?wiatow? przy ulicy Cmentarnej, przy rzece Kamienna by?a pi?kna, piaszczysta pla?a, na której cz?sto odpoczywa? wraz z innymi dzie?mi. Zapami?ta? z tego okresu, ?e mury starego progu przelewowego mia?y wyryt? dat?. Nie pami?ta? jej dok?adnie dlatego po kilkudziesi?ciu ?atach postanowi? j? odszuka?.
- Przychodzi?em tu ci?gle, odgarnia?em zaro?la, czy?ci?em kamienne bloki z brudu i mchu - mówi?. - Pocz?tkowo wydawa?o mi si?, ?e data jest po innej stronie progu. Dopiero po pewnym czasie, kiedy przypomnia?em sobie, gdzie jako dzieci chronili?my si? b?d?c na pla?y przed pal?cym s?o?cem, u?wiadomi?em sobie, ?e dat? widzia?em na drugiej ze ?cian progu - dodawa?
M??czyzna uparcie wraca? w to samo miejsce. Wreszcie, 14 maja 2005 roku dokona? upragnionego odkrycia. Jego oczom ukaza? si? zarys daty -1718 rok. - Oczy?ci?em z mchu, b?ota i piasku blok kamienny i wreszcie ujrza?em dat?, której tak d?ugo szuka?em. ?eby nie zniszczy? tego miejsca, delikatnie oczyszcza?em je wzoruj?c si? na pracy fachowców, którzy odnawiali pomnik przy ul. Staffa - podkre?la? m??czyzna. - Przez ponad miesi?c przychodzi?em tu co drugi dzie? i delikatnie oczyszcza?em dat? zmiotk?, a nast?pnie na mokro. Moj? ambicj? by?o odkrycie tego napisu — mówi?.

Ogromne kamienne bloki.
Gdy ju? mieszkaniec Skar?yska odnalaz? dat? i upewni? si?, ?e mury s? a? tak stare, zacz?? si? obawia?, ?e zostan?
zniszczone. Lada dzie? mia?a si? tu pojawi? ekipa robotników buduj?cych drog?
- odga??zienie obwodnicy u?atwiaj?ce przejazd na trasie Ko?skie - Starachowice.
Jednak mury, które by?y na powierzchni ziemi i o których wszyscy wiedzieli - to
jedno. Nieco pó?niej odkryto, ?e ziemia skrywa prawdziw? tajemnic? - kolejne,
zabytkowe mury.
Pan Tomasz ju? wcze?niej podejrzewa?, ?e próg przelewowy na powierzchni ziemi mo?e stanowi? tylko cz??? starej budowli. Poniewa? historia budowy tego progu przelewowego bardzo go nurtowa?a, chcia? szuka? szczegó?ów napisanych o tej budowie u samych ?róde?.
- W 2005 roku kilkakrotnie odwiedzi?em W?chock. Tereny dzisiejszej ulicy Legionów by?y dawniej wsi? o nazwie Bzin i nale?a?y one do zakonu OO. Cystersów - pisze w swoich wspomnieniach Tomasz ?wierczy?ski.
Niestety, nic nie uda?o mu si? ustali? z powodu braku akt i dokumentów na ten temat w tamtejszym archiwum.
- Chc? ocali? to miejsce przed zniszczeniem. To jest dziedzictwo naszych praojców - podkre?la? przed kilkunastoma miesi?cami m??czyzna.

Tu by?a wie? Bzin.
O pochodzeniu budowli ?wiadczy?a jednak nie tylko wyryta tam data, która zreszt? jest do?? niewyra?na, zatarta czasem, ale i sam sposób wykonania muru. Zbudowany jest z ogromnych bloków piaskowca, które z kolei spi?te s? stalowymi klamrami, a gniazda zalewane s? o?owiem. Spor? wiedz? historyczn? na temat pochodzenia muru posiada inny skar?yszczanin - Andrzej Lange, starszy kustosz skar?yskiego Muzeum im. Or?a Bia?ego, niegdy? jego dyrektor.
- Próg i to, co jest wokó? niego, powsta?o w XVIII wieku jako budowa cysterska
towarzysz?ca zak?adowi wielkopiecowemu Bzin. Zak?ad ten by? ulokowany w miejscu, gdzie dzi? znajduje si? stacja benzynowa na Zachodnim - przytacza fakty z historii budowli Andrzej Lange, znaczn? cz??? wiedzy na ten temat potwierdzaj?c planem wsi Bzin pochodz?cym z pocz?tku XIX wieku. - Próg istnia? na wypadek podniesienia si? poziomu wody w zbiorniku wodnym potrzebny do dzia?ania pieca Bzin. Miejscem przelewu wody by? w?a?nie ten przewal wodny, który do dzi? jest w tym miejscu. Poniewa? by? na powierzchni ziemi, wszyscy o jego istnieniu wiedzieli?my. Natomiast du?o ciekawsz? spraw? s? odkryte niedawno w ziemi mury, o istnieniu których dotychczas nikt tak naprawd? nie wiedzia? - t?umaczy.

Nie zniszczcie tego!
Ca?e szcz??cie los czuwa? nad zabytkowymi murami. 31 sierpnia minionego roku na placu budowy nowej drogi zupe?nym przypadkiem znalaz? si? Andrzej Lange. Robotnicy pracuj?cy przy budowie drogi wykopali stare mury spod ziemi nie wiedz?c nawet, co ukaza?o si? ich oczom. By? mo?e osiemnastowieczna budowla zosta?aby zniszczona, gdyby nie interwencja kustosza.
- Mia?em szcz??cie - mówi A. Lange. -31 sierpnia zesz?ego roku sk?ada?em kwiaty pod pomnikiem na Zachodnim i wracaj?c pomy?la?em, ?e przejd? si? na plac budowy zobaczy? z ciekawo?ci, jak post?puj? prace. I akurat trafi?em na moment, kiedy wykopano cz??? nieznanych dotychczas murów. Ca?e szcz??cie, ?e tam by?em, bo robotnikom to ewidentnie przeszkadza?o i mieli nawet zamiar to zniszczy?. A to jest stara, zabytkowa budowla. Nie wolno by?o jej zniszczy?, nawet dotkn??! Moim oczom ukaza?y si? ogromne bloki kamienia, stare. Tb chyba najstarsza budowla w Skar?ysku. Od razu z telefonu komórkowego zadzwoni?em do Janusza Cedro, wojewódzkiego konserwatora zabytków w Kielcach i
wszystko opowiedzia?em. Natychmiast nale?a?o przerwa? roboty budowlane w tym miejscu, by dok?adnie obejrze? ten mur - wspomina nie bez emocji A. Lange.
Folwark z dawnego planu
Do zaj?cia si? t? spraw? wyznaczony zosta? konserwator zabytków - Katarzyna Dziewi?ska -Lesi?ska.
- By?a olbrzymia awantura o zmian? planów, ale na skutek dzia?a? Katarzyny
Dziewi?skiej -Lesi?skiej plany zmieniono. Nic nie zostanie zniszczone, mury s? zakonserwowane i odpowiednio wkomponowane w teren -wyja?nia kustosz.
W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach ustalili?my, ?e trasa faktycznie zosta?a dostosowana do istniej?cych murów, by tych nie uszkodzi?, a wr?cz je wyeksponowa?.
- W tym miejscu b?dzie zrobione przej?cie podziemne, mury b?d? ca?kowicie ods?oni?te, b?dzie je wi?c mo?na podziwia?. Ca?y projekt by? uzgadniany z konserwatorem zabytków. Ma si? tam te? pojawi? tablica informacyjna – wyja?ni? TYGODNIKOWI Stanis?aw Kami?ski z GDDKiA, oddzia? w Kielcach.
Tajemnica wykopanych z ziemi murów zacz??a si? wyja?nia?. Na podstawie posiadanego przez Andrzeja Lange planu wyci?gni?tego ze skar?yskiego archiwum ze Starostwa przez K. Dziewi?sk? -Lewi?sk? mo?na si? wiele dowiedzie? o dawnym wygl?dzie terenów na Zachodnim. Widnieje tam te? zarys murów, które niegdy? otacza?y teren nazwany na planie folwarkiem.
- By? mo?e pod ziemi? s? jeszcze jakie? mury, o których nie wiemy. Ale niech sobie tam zostan?. Mo?e za kilkaset ?at teren znów b?dzie zmieniany i nasi potomni si? na nie natkn? i odkryj? t? tajemnic? - mówi A. Lange.

Pami?tacie tablic??
Tymczasem Tomasz ?wierczy?ski chce rozwik?a? inn?, historyczn? zagadk?, która ma dla niego osobiste znaczenie, ale która mo?e by? te? znacz?ca dla udokumentowania pochodzenia zabytkowych murów.
- Na blokach kamiennych progu przelewowego znalaz?em miejsce, które wygl?da tak, jakby niegdy? wisia?a tu jaka? tablica. By? mo?e by?y na niej jakie? informacje o tych murach - mówi Tomasz ?wierczy?ski - Dlatego pomy?la?em, ?e mo?e kto? z mieszka?ców co? na ten temat wie. By? mo?e kto? ma u siebie stare foto¬ grafie z tego miejsca, które odziedziczy? po rodzinie, a mo?e które robi? w dzieci?stwie. Tu kiedy?, za mojego dzieci?stwa, by?a pla?a. Mo?e kto? widzia?, pami?ta t? tablic?. Warto to odkry? – podkre?la m??czyzna.

Historia skrywa tak wiele tajemnic...


Zalew bzi?ski...


?ród?o: Tygodnik Skar?yski; 22.01.2007; numer 4 (461); rok VIII
IZABELA BOGUS?AWSKA na podstawie opowie?ci Tomasza ?wierczy?skiego i Andrzeja Lange

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-01-28 (15076 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.15 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !