Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF5283_boloria_aquilionaris_kmm.jpg
  
w?chock.jpg
  
DSCF1594.JPG
  
pokrzewka_km~0.jpg
  
DSCF3613.JPG
  
konar2.jpg
  
Img_6268.jpg
  
pieklo2.jpg
  
DSCF7778_brzeg.jpg
  
piknik rydno 2008_2008_05_09_2478_pozi3_km.jpg
  
IMG_4931_m.JPG
  
IMG_1626_pien_km.jpg
  
skalka2007_0818(024)_kapielisko_km.jpg
  
DSCF0272_trzyszcz_km~0.jpg
  
IMG_6155_y.JPG
  
cyganska_kapa_plan.jpg
  
DSCF6049_pomnikAK.png
  
IMG_81861.JPG
  
swinia2006_0121(017).JPG
  
DSCF3628_doz01_km.jpg
  
IMG_0488.JPG
  
dolina_kamionki_sikora_uboga_2007_12_02_1186_km.jpg
  
janowiec2007_0819(045)_talerz_km.jpg
  
img_4268.jpg
  
mapa_bieg.jpg
  Suchedniów cz.1
zarys historyczny
POCZ?TKI POWSTANIA GMINY

Historia gminy Suchedniów wi??e si? ?ci?le z dziejami Staropolskiego Okr?gu Przemys?owego. Historia powstania opisywanego obszaru si?ga I w. p n e , kiedy to zamieszkuj?ce dzisiejsz? Kielecczyzn? plemiona, rozpocz??y eksploatacj? tutejszych rud ?elaza. Pierwsze kopalnie by?y odkrywkami, a ich ?lady mo?na spotka? jeszcze w lasach za Baranowem i za Michniowem. O istnieniu pieców do wytopy ?elaza ?wiadcz? kawa?ki ?u?la zawieraj?cego znaczny procent ?elaza w dolinach rzek: Kamiennej, Czarnej, Kaczki. W XVI w. Nad Kamionk? istnia?a grupa ku?nic: Stanis?awa Suchini, Alberta Berezy, Andrissowa, które da?y pocz?tek nazwom dzisiejszym miejscowo?ciom: Suchedniów, Berezów, J?drów. Pierwsza wzmianka o Suchedniowie pochodzi z 1510 r., kiedy na tym terenie istnia?a ku?nica Suchini o czterech ko?ach. Na miejscu dzisiejszej Fabryki urz?dze? Transportowych istnia?a ku?nica Baltazarka a za ko?cio?em ku?nica Baranów. Od tego czasu nast?puje szybki rozwój okolic i na pocz?tku XVII w. Jest tu ju? 7 ku?nic, tak?e Ogonów, Ostojów, B?oto (a w ca?ej Polsce by?o ich ok. 300).
W?a?ciciele presuchedniowskich ku?ników reprezentowali warstw? ku?ników, maj?cych w?asne przywileje. Jednak nie by?o tu nigdy pa?szczyzny, bo nie by?o tu maj?tków szlacheckich. Ludno?? pobliskich osad tworzy?y g?ównie rodziny za?óg ku?nic, odlewni i warsztatów.
W nast?pnych wiekach rozwin??a si? tu du?a osada górniczo-przemys?owa, która do ko?ca XVIII w. By?a w?asno?ci? biskupów krakowskich.
Do powstania Suchedniowa i pobliskich miejscowo?ci przyczyni?o si? utworzenie traktu krakowskiego, który wiód? przez Miechów, J?drzejów, Ch?ciny, Kielce, ??czn?, Suchedniów, Skar?ysko, Radom i Bia?obrzegi. Trakt powsta? w wyniku przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy w 1596 r. Spowodowa? przy tym wycink? lasów, zak?adanie gospodarstw, spi?trzanie wody w rzekach, tworzenie osad i gmin. Utwardzono go w po?. XIX w. Pod zaborem rosyjskim, dla potrzeb wojska i pocztowych kurierek.
Dopiero w l. 30-tych XX w. Po?o?ono na nim asfalt (obecnie jest to trasa E-77), w ko?cu XIX w. Prawie równolegle do drogi powstaje kolej ?elazna.

POCZ?TKI PARAFII

Od pocz?tku swego istnienia Suchedniów wraz z okolicznymi wsiami nale?a? do parafii Wzdó?. „W po?. XV w. Sta? we Wzdole ko?ció? drewniany, do którego nale?? wsie ??czna i Siekierno („Dekanat konecki” oprac. W 1913 r.). (...) pojawiaj? si? wtedy nazwy miejscowo?ci : Kleszczyny, Stokowiec, Ostojów, ??czna z przysió?kami : Ose?ków, Zalezianka. Manufaktura rozwija?a si?, ci?gle przybywa?o ludzi a w osadzie ci?gle nie by?o ko?cio?a ani cmentarza. Wreszcie w 1758 r. z fundacji biskupa krakowskiego Andrzeja Za?uskiego, zbudowano na wzgórzu, w pobli?u huty, okr?g?? murowan? kaplic? w stylu bizantyjskim (obecnie stanowi ona ?rodkow? cz??? ko?cio?a). Samodzielna parafia dla gminy zosta?a utworzona dopiero w 1863 r. Przeznaczono teren pod cmentarz grzebalny. Odt?d w Suchedniowie odbywa?y si? pogrzeby zmar?ych z s?siednich wsi : Baranowa, Berezowa, J?drowa, Stokowca.(obecnie s? to tereny w??czone w granice miasta Suchedniowa).

Z?OTE LATA

W po?. XVIII w. W zwi?zku z rozwojem przemys?u zbrojeniowego utworzony zosta? odr?bny „klucz suchedniowski”. W 1789 r. w rejonie Suchedniowa czynnych by?o 12 kopal? rud ?elaza, a w 1811 r. 9 fryszerek, liczne blachownie, stalownia, odlewnia, rurarnia, kotlarnia i liczne drobne zak?ady metalowe. W 1789 r. na terenie Suchedniowa znajdowa?o si? 40 domostw zamieszka?ych przez 187 osób a ju? w 1863 r. obszar ten zamieszkiwa?o 2 tys. osób, w 1880 r. 2,5 tys. ludzi.
W XVIII w. Suchedniów sta? si? o?rodkiem przemys?u ?elaznego. Po powstaniu w Kielcach Dyrekcji G?ównej, od 1816r. w Suchedniowie mie?ci?a si? siedziba jednego z trzech jej okr?gów tzw. Dozorstwo Suchedniowie. Dzie?em budowy i rozbudowy przemys?u i górnictwa kierowa? osobi?cie przez 8 lat Stanis?aw Staszic. Opracowa? on równie? plan „nowego Suchedniowa”, wykorzystuj?c rozwi?zania urbanistyczne z Europy Zach. „ Nie ma tu rynku, ulice id? do siebie równolegle, wpisane w ?uk rzeki i Dolin? Suchedniowsk?. Jest to rozwi?zanie poza ?odzi? niespotykane na ziemiach polskich, ale zamiast smutnych domów i slumsów istniej? tu parcele z domami w stylu dworków polskich. Potem w tej male?kiej osadzie w?adze carskie umie?ci?y Zarz?d Górnictwa ca?ego Królestwa - tak jakby dzi? na wsi zlokalizowano Ministerstwo Górnictwa”.(K. K?kolewski).
W1824 r. w Suchedniowie znajdowa?y si? : jeden (z trzech w kraju) piec do przetapiania i uszlachetniania ?elaza, jedna z dwu polskich wytwórni kos oraz jedyne dwie polskie blachownie, a w Parszowie i Mostkach dwie odlewnie (na 6 w kraju). W 1833 r. po przej?ciu zak?adów przemys?owych pod Zarz?d Banku Polskiego nast?pi? podzia? Zag??bia Staropolskiego na okr?gi : Zachodni i Wschodni z siedzib? w Suchedniowie (w miejscu dzisiejszej poczty). Suchedniów le??cy na skrzy?owaniu traktów z po?udnia na pó?noc : Warszawa - Radom - Kielce - Kraków i ze wschodu na zachód : Sandomierz - Opatów - Nowa S?upia - Bodzentyn - Odrow?? - Ko?skie, staje si? wa?nym o?rodkiem dyspozycyjnym. W l. 1850 - 1870 nast?pi?o przekszta?cenie manufaktury w przemys? fabryczny a tym samym prze?om w produkcji hutniczej (piece opalane s? w?glem). Zag??bie Staroploskie oddalone od z?ó? zacz??o podupada?.


SUCHEDNIÓW W L. 1830 - 1918

Tragiczn? kart? w dziejach gminy by?o powstanie styczniowe. Na tym terenie powsta? oddzia? powsta?czy z?o?ony z górników, robotników fryszerek, huty, urz?dników Zarz?du Górnictwa, pod dowództwem Ignacego Dawidowicza. Mieszka?cy okolic bro?, dzia?a, kuli kosy, szable. Za udzia? w powstaniu Suchedniów zosta? spalony 3 II. 1863 r. przez wojska carskie. Tragizm i wielko?? tych czasów przetrwa?y w pami?ci. Tu ?yj? echa „ Popio?ów”,
„ Wiernej Rzeki” i „ Urody ?ycia” S. ?eromskiego. W 1934 r mieszka?cy Suchedniowa wystawili pomnik Janowi Roz?uckiemu - bohaterowi „Ech le?nych” w miejscowo?ci Wyst?pa ( obecna gmina ??czna) z napisem : „Powsta?cowi 1863 r. bohaterowi Ech le?nych S. ?eromskiego - obywatele wolnej Polski”. Z czasów powsta?czych pozosta?y pami?tki w ko?ciele w Suchedniowie (sztandar powsta?czy); przy ul. Bodzenty?skiej drewniany krzy?; na miejscowym cmentarzu groby powsta?ców; ulicom w mie?cie nadano nazwy: Powsta?ców 1863 r., Dawidowicza, Langiewicza. Przy ko?ciele w Suchedniowie usypano kopiec na cze?? powsta?ców.

Zniszczony po?arem Suchedniów zacz?? wraca? do ?ycia. Pod koniec XIX w. Na ruinach ku?nicy Baltazarek, Ludwik Starke wzniós? nowoczesn? odlewni? ?elaza i warsztaty mechaniczne. Emilia Peck za?o?y?a pensj? ?e?sk? z internatem, przy ko?ciele powsta?a szko?a nauczania pocz?tkowego, zmienion? pó?niej w szko?? powszechn?. Na terenie gminy prowadzono nauk? w 2 szko?ach, w Suchedniowie i ??cznej. W Berezowie, w miejscu dawnej ku?nicy powsta? m?yn walcowy. Po 1890 r. w lasach Dalejowskich na zachód od Suchedniowa powsta?y kopalnie rudy ?elaza, po??czone kolejk? w?skotorow? o d?ug. 17 km.

W 1864 r. ukaz carski wprowadzi? samorz?d gminy., wytyczono wtedy drogi i ulice. Rozwin?? si? przemys? drzewny, na pocz?tku wieku by?o tu 7 tartaków, uruchomiono równie? fabryk? naczy? kamionkowych.

Dogodne po?o?enie na trasie Warszawa - Kraków, wybudowana linia kolejowa, pi?kne tereny, mnóstwo lasów, malownicze rozlewiska stawów : suchedniowskiego i berezowskiego sprawi?y, ?e tereny gminy Suchedniów sta?y si? atrakcyjnymi pod wzgl?dem letniskowym i wypoczynkowym dla mieszka?ców Kielc, Warszawy i Radomia. Suchedniów zalecany by? w owych czasach jako miejsce uzdrowiskowe.

Wed?ug danych ze „S?ownika Geograficznego Królestwa Polskiego” wynika, ?e w 1887 r. w gminie Suchedniów mieszka?o 7034 osób.
Sk?ad wyznaniowy ludno?ci przedstawia? si? nast?puj?co:
-> wyznanie prawos?awne - 14 osób,
-> wyznanie ewangelicko- augsburskie - 6 osób,
-> wyznanie moj?eszowe - 420 osób,
-> katolicy - ponad 6500 osób.

Od 1895 do 1903 r. w Suchedniowie mie?ci? si? G?ówny Zarz?d Górniczy ( z po??czenia okr?gu Wschodniego i Zachodniego). Pó?niej w budynku Zarz?du mie?ci?a si? Rosyjska Szko?a Le?na. Na terenie gminy dzia?a?o Stowarzyszenie Spo?ywcze (z siedzib? w Suchedniowie), które jako pierwsze w Kongresówce otrzyma?o statut, zatwierdzony w Petersburgu. By?a te? apteka (do dzi? mieszcz?ca si? w tym samym miejscu przy ul. Bodzenty?skiej w Suchedniowie) oraz biblioteka publiczna.

W czasie II wojny ?wiatowej - od 1914 r. dzia?a? w Suchedniowie Komitet Obywatelski, pod przewodnictwem doktora Witolda Poziomskiego ( posta? wielce zas?u?ona dla Suchedniowa i okolic). W l. 1916 -1917 epidemia tyfusu
plamistego zdziesi?tkowa?a okoliczn? ludno??. Omawiane tereny okupowa?y wojska austriackie.

Opracowa?a i dostarczy?a: Aneta Chrz?szczyk

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-03-01 (15414 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !