Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

bukowa2007_lepieznik2.jpg
  
DSCF6590.JPG
  
rajd1~0.jpg
  
para.jpg
  
DSCF5745_przystanek_lipowe.jpg
  
DSCF8591_widok_na_pasiaki.jpg
  
bazant5.jpg
  
DSCF6175_dzia?ko 25 mm 2M-3M.jpg
  
DSCF6961_wejmutki.JPG
  
DSCF6673.JPG
  
kilinskiego_2008_11_09_6995_km.jpg
  
magiczne_swietokrzyskie_2009_07_15_9999_kmm.jpg
  
DSCF3232_klasztor 2006-05-07 04-37-45.JPG
  
strumien_20062007_0311(009)_km.jpg
  
kolarze5.jpg
  
dolina_kamionki_bobr_tama_2007_12_02_1203_km.jpg
  
cyganska_kapa_skalka_3.jpg
  
Kaplica ?w. Rocha1706.jpg
  
rydno10_2009_05_08_8589_km.jpg
  
DSCF3161.JPG
  
DSCF6851.JPG
  
Bgalaz.jpg
  
15_grzabybolmonskie.jpg
  
5.JPG
  
janowiec2007_0819(048)_jadalnia.jpg
  Sanktuarium Matki Bo?ej Ostrobramskiej
U podnó?a Gór ?wi?tokrzyskich przy trasie E-7, Warszawa-Kraków, w diecezji radomskiej le?y miasto Skar?ysko-Kamienna. Prawa miejskie otrzyma?o w 1923 roku. Liczy 52 tysi?ce mieszka?ców. Podzielone jest na 8 parafii. Patronk? miasta od 1995 roku jest Matka Bo?a Mi?osierdzia.
W tym mie?cie od 1989 roku istnieje Sanktuarium Matki Bo?ej Ostrobramskiej, które stanowi wiern? kopi? z Wilna.

Wielowiekow? histori? i pi?kn? tradycj? kultu ma wile?ski wizerunek Matki Bo?ej Ostrobramskiej. Ju? w pocz?tkach XVII wieku zacz?li go rozs?awia? o.o. karmelici bosi, a w XIX wieku zas?u?y?a si? w tym wile?ska inteligencja z Adamem Mickiewiczem, Józefem Ignacym Kraszewskim i W?adys?awem Syrokoml? na czele. Ka?dy Polak zna s?owa wypowiedziane przez Adama Mickiewicza: ".. Panno ?wi?ta, co Jasnej bronisz Cz?stochowy i w Ostrej ?wiecisz Bramie"... Poeta wskaza? nimi na dwa Sanktuaria, które s? najbli?szymi sercom Polaków. Na Jasn? Gor? króluj?c? Polsce od przesz?o 600 lat i na Ostr? Bram? z ponad 300 - letnim kultem Matki Bo?ej Ostrobramskiej.

Cudowny obraz w Wilnie znajduje si? w umieszczonej nad bram? kaplicy. St?d Matka Bo?a spogl?da na ka?de ludzkie ?ycie. Ona wstawia si? za ka?dym z nas i wyprasza mi?osierdzie u Boga. Wszystko rozumie i sercem ogarnia ka?dego.Polacy, którym zosta? utrudniony kontakt z Wilnem, a którzy z ró?nych przyczyn historycznych opu?cili to ukochane miasto, w latach 80-tych zwracaj? si? z pro?b? do ksi?dza biskupa Edwarda Materskiego, z pochodzenia wilnianina, aby umo?liwi? modlitw? przed Pani? Ostrobramsk?, jak? prze?ywali w dzieci?cych latach. Poniewa? w tym czasie planowana jest budowa nowego ko?cio?a w Skar?ysku-Kamiennej na osiedlu Place, Ordynariusz Diecezji Radomskiej spe?nia pro?b? st?sknionych za Matk? Mi?osierdzia Polaków i podejmuje decyzj? o utworzeniu w tym miejscu Sanktuarium Ostrobramskiego.HISTORIA

Budowa Sanktuarium rozpoczyna si? 30 maja 1988 roku w Skar?ysku-Kamiennej, a 22 pa?dziernika 1989 roku ksi?dz Henryk kardyna? Gulbinowicz dokonuje po?wi?cenia kaplicy i intronizacji Obrazu, wykonanego przez wilniank? Izabel? Borowsk?, który jest darem ksi?dza biskupa Edwarda Materskiego. Elewacja Ostrej Bramy jest wiern? kopi? tej z Wilna. Jedynie napis „Matko Mi?osierdzia pod Twoj? obron? uciekamy si?” w Skar?ysku - Kamiennej jest w j?zyku polskim, jak to pierwotnie by?o w Wilnie.

* 22 pa?dziernika 1989 roku zosta?a odprawiona pierwsza Msza ?wi?ta w Ostrej Bramie w Skar?ysku - Kamiennej. Przewodniczy? jej Jego Eminencja ksi?dz kardyna? Henryk Gulbinowicz Metropolita Wroc?awski wraz z przedstawicielami Episkopatu Polski.
* 17 maja 1992 roku sprowadzono do Sanktuarium Relikwie ?w. Rafa?a Kalinowskiego Karmelity Bosego, którego ?ycie by?o bardzo zwi?zane z Ostr? Bram? w Wilnie. Uroczysto?ciom przewodniczy? Jego Eminencja ksi?dz kardyna? Franciszek Macharski wraz z przedstawicielami Episkopatu Polski. Tego dnia ksi?dz biskup Ordynariusz Edward Materski ustanowi? przy tym Sanktuarium Kapitu??, której celem jest szerzenie kultu Matki Mi?osierdzia i utrzymanie ??czno?ci z Wilnem.
* 12 wrze?nia 1993 roku Jego Eminencja ksi?dz kardyna? Józef Glemp-Prymas Polski wraz z ksi?dzem biskupem Ordynariuszem Edwardem Materskim i ksi?dzem biskupem Stefanem Siczkiem dokona? konsekracji ko?cio?a pod wezwaniem Matki Bo?ej Ostrobramskiej.
* 12 listopada 1995 roku Jego Ekscelencja ksi?dz arcybiskup Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski og?osi? dekretem papieskim, i? Matka Bo?a Mi?osierdzia zostaje po wsze czasy Patronk? Miasta.
* 16 listopada 2000 roku zosta?a po?wi?cona przez ?p. ksi?dza biskupa Jana Chrapka Ordynariusza Diecezji Radomskiej - Droga krzy?owa, wybudowana wokó? Sanktuarium. Jest to wotum dzi?kczynne za dwa tysi?ce lat chrze?cija?stwa.
* 2 lutego 2004 roku og?oszenie dekretu Stolicy Apostolskiej i dnia koronacji obrazu Matki Bo?ej Mi?osierdzia przez ks. bp. Zygmunta Zimowskiego Ordynariusza Diecezji Radomskiej
* 8 wrze?nia 2004 roku po?wi?cenie koron przez Ojca ?wi?tego i b?ogos?awie?stwo Papie?a na czas przygotowania do koronacji.

Sanktuarium to ro?nie razem z III Rzeczypospolit?. Uczy historii Polski i kontynuuje tradycje naszego Narodu.

Budow? wspomaga?o i nadal wspiera liczna Polonia ze Stanów Zjednoczonych, Canady, Anglii i innych, której tak bardzo bliskie jest wszystko - co Polsk? stanowi.

Obraz Matki Bo?ej

Wykonany jest przez by?? wilniank? artystk? Izabel? Borowsk?, a ufundowany przez ksi?dza biskupa Edwarda Materskiego Ordynariusza Diecezji Radomskiej - który w?o?y? du?o serca w powstanie i rozwój tego Sanktuarium.

Matka Bo?a ukazana jest w tym Wizerunku jako Niewiasta Zwiastowania i Oczekuj?ca. Obraz jest wiernym przedstawieniem tekstu biblijnego z Apokalipsy“... wielki znak si? ukaza? na niebie: Niewiasta obleczona w s?o?ce i ksi??yc pod jej stopami, a na jej g?owie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12.1). Te znaki u?wiadamiaj? nam mocne zakotwiczenie w Biblii. Wizerunek ukazuje jak wiele stara? trzeba dokona?, aby Maryi nie zgubi? na drogach swojego ?ycia. Od Niej mo?emy uczy? si? wielu warto?ci. Spogl?daj?c na dwie korony nad g?ow? Ostrobramskiej Pani, przypominamy sobie, ?e cz?owiek stworzony jest dla Boga, dla nieba i dla wieczno?ci..

PIELGRZYMKI

Rozwija si? kult Matki Bo?ej. Przybywa tutaj coraz wi?cej pielgrzymów z kraju i zagranicy. W tym Sanktuarium byli ksi??a kardyna?owie, bardzo wielu biskupów, du?a liczba kap?anów i osób zakonnych oraz przedstawicieli w?adz rz?dz?cych naszym krajem. Rocznie odwiedza Sanktuarium oko?o 30.000 p?tników w zorganizowanych grupach, oprowadzanych przez przewodnika oraz indywidualni pielgrzymi. W ksi?dze pami?tkowej wpisuj? s?owa wdzi?czno?ci za to miejsce, z którego odchodz? umocnieni duchowo. Przed Wizerunkiem Matki Mi?osierdzia Patronki Miasta zawierzaj? siebie, swoje rodziny i miejsca pracy skar?yszczanie oraz mieszka?cy okolic.

WOTA I WITRA?E

W kaplicy - Matki Bo?ej jest ponad 1000 wotów z?o?onych w podzi?kowaniu za otrzymane ?aski i serduszka od grup pielgrzymkowych. Najdro?szym i najcenniejszym to ró?aniec i piuska od Ojca ?wi?tego. Mo?na ujrze? dwie ?wiece przekazane przez ksi?dza kardyna?a Henryka Gulbinowicza i ksi?dza arcybiskupa Stanis?awa Nowaka, a tak?e ró?? po?wi?con? przez Papie?a Jana Paw?a II.

W Skar?yskiej Ostrej Bramie znajduj? si? pi?kne witra?e, ukazuj?ce Polskich ?wi?tych, b?d?cych chlub? naszego narodu (np. ?w. Wojciech, Stanis?aw Biskup M?czennik, ?w. Kazimierz, ?w. Jadwiga Królowa, ?w. Jan Kanty, ?w. Brat Albert, b?. Karolina Kózkówna, ?w. Maksymilian Kolbe, b?. Jerzy Matulewicz, ?w. Stanis?aw Kostka, b?. W?adys?aw z Gielniowa, ?w. Jadwiga ?l?ska, b?. Wincenty Kad?ubek i inni). Od nich uczymy si? kocha? Boga i drugiego cz?owieka. Uczymy si? rozmowy z Bogiem i zawierzania Mu swoich spraw.

W górnych oknach ko?cio?a umieszczone s? witra?e przedstawiaj?ce sceny z ?ycia Matki Bo?ej, takie jak: Matka Bo?a Niepokalanie Pocz?ta, Narodzenie NMP, Nauczanie NMP, Oddanie do ?wi?tyni, Zwiastowanie NMP, Nawiedzenie ?w. El?biety, Bo?e Narodzenie, Ucieczka do Egiptu, Odnalezienie w ?wi?tyni, Kana Galilejska, Ukoronowanie NMP. Umo?liwiaj? one przybywaj?cym tu p?tnikom kontemplowanie ?ycia Maryi, uczenia si? od Niej w?a?ciwego i odpowiedzialnego post?powania. Jest to zarazem szko?a mi?osierdzia i wype?niania woli Bo?ej.

Witra?e s? darem Polaków z Anglii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Polski. Wszystkim Ofiarodawcom sk?adamy bardzo serdeczne Bóg zap?a?.

Miejsce Zjazdów, Rekolekcji i modlitwy:
# Skar?yszczan i Dobrodziejów Sanktuarium
# Kresowian i Wilnian

Przybywaj? katecheci, Duszpasterstwo Rodzin, Oaza, Neokatechumeni, Civitas Christiana i inni na swoje Rekolekcje Adwentowe i Wielkopostne. W miesi?cach wakacyjnych uczestniczy w rekolekcjach m?odzie? Ruchu ?wiat?o-?ycie Diecezji Radomskiej.

W Skar?yskiej Ostrej Bramie pracownicy miejskich zak?adów pracy i grupy stanowe zawierzaj? rok rocznie Bogu za po?rednictwem Matki Mi?osierdzia - Patronki Miasta - siebie, swoje miejsca pracy i rodziny.

UROCZYSTO?CI DO MATKI MI?OSIERDZIA

Najwa?niejsze uroczysto?ci przypadaj? na miesi?c listopad, w którym jest ?wi?to Matki Bo?ej Ostrobramskiej i Dni Opieki Matki Mi?osierdzia.

12 listopada wielka liczba skar?yszczan czci rocznic? og?oszenia Matki Mi?osierdzia Patronk? Miasta. Rok rocznie w tym dniu idzie ulicami miasta z obrazem Matki Bo?ej Procesja Zawierzenia z ko?cio?a Naj?wi?tszego Serca Jezusowego do Ostrej Bramy

W Dniach Opieki go?ci Radio Maryja i telewizja TRWAM. Za ich po?rednictwem s?uchacze i telewidzowie maj? mo?liwo?? us?ysze? o rozwijaj?cym si? kulcie Matki Mi?osierdzia.

G?ówne uroczysto?ci odbywaj? si? 16 listopada. Tego dnia modl? si? powo?ani pochodz?cy z dekanatu i ma??e?stwa prze?ywaj?ce jubileusze zawarcia sakramentalnego zwi?zku ma??e?stwa z diecezji radomskiej.

W Dniach Opieki Matki Bo?ej Mi?osierdzia do Sanktuarium przybywaj? m??czy?ni z miasta, chóry z diecezji, kolejarze z parafii i pracownicy socjalni wraz z wolontariatem.

WYDAWNICTWA

Dla pog??bienia wiedzy religijnej i umocnienia wiary zosta?y wydane:
# Pozycje ksi??kowe „Z Maryj? w III Tysi?clecie” i „Kalendarium budowy i pracy duchowej Sanktuarium”
# Modlitewnik - "O?tarzyk";
# "Ostrobramska Droga Krzy?owa”
# Foldery informacyjne o “Sanktuarium Matki Bo?ej Ostrobramskiej w Skar?ysku Kamiennej”
# Tygodnik “Ostra Brama nad Kamienn?”-biuletyn duszpastersko-informacyjny

DOM MI?OSIERDZIA

Wznoszony wspólnymi si?ami Dom Mi?osierdzia jest przystani? dla ludzi potrzebuj?cych pomocy z miasta. Przybywa tutaj codziennie oko?o 150-200 osób, by korzysta? z posi?ku, który przygotowuj? i wydaj? wolontariusze Bractwa Matki Bo?ej Mi?osierdzia.

W zimie 2001/2002 otwarto noclegowni? dla ludzi bezdomnych. Korzysta z niej oko?o 20-25 osób. Istnieje ?wietlica socjoterapeutyczna dla osób niepe?nosprawnych umys?owo i fizycznie, które korzystaj? z rehabilitacji i terapii zaj?ciowej oraz ?wietlica ?rodowiskowa dla dzieci z rodzin zaniedbanych, a tak?e mieszkania chronione.

DOM PIELGRZYMA

Przy Sanktuarium znajduje si? Dom Pielgrzyma z pokojami dwu i cztero osobowymi z ?azienkami. Po wcze?niejszym zamówieniu jest mo?liwo?? korzystania ze sto?ówki i wy?ywienia grup pielgrzymkowych.

Maryja w skar?yskim Sanktuarium czczona jest jako Matka Mi?osierdzia. Tutaj w sposób szczególny prosimy o mi?osierdzie i uczymy si? mi?osierdzia. Razem z Maryj? wchodzimy w Trzecie Tysi?clecie. Niech Ona b?dzie Przewodniczk? i Nadziej?.

Obecnie trwa przygotowanie do koronacji - papieskimi koronami - wizerunku Matki Bo?ej Ostrobramskiej w Skar?ysku-Kamiennej. W zwi?zku z rozwojem kultu Matki Bo?ej do Watykanu za po?rednictwem Episkopatu Polski zosta?a przes?ana stosowna pro?ba. W dniu 2 lutego 2004 roku ks. bp. Zygmunt Zimowski, Ordynariusz Diecezji Radomskiej og?osi? dekret Stolicy Apostolskiej o dniu koronacji obrazu Matki Bo?ej Mi?osierdzia, która odb?dzie si? 2 lipca 2005 roku.

W okresie przygotowuj?cym do tego wielkiego wydarzenia od 9 pa?dziernika trwa? b?dzie w ka?d? drug? sobot? 9 - miesi?czna Nowenna. Natomiast w dniach 19 - 20 listopada odb?dzie si? Sympozjum na temat: "Sanktuarium Ostrobramskie - szko?? mi?osierdzia."

Bardzo serdecznie zapraszamy do Sanktuarium Matki Bo?ej Ostrobramskiej w Skar?ysku-Kamiennej, by pok?oni? si? Matce Mi?osierdzia i powiedzie? Jej s?owa, jakie wypowiedzia? ?w. Maksymilian Kolbe, b?d?c w Wilnie: „Matko Bo?a Mi?osierdzia, nie masz na swoim r?ku Dzieci?tka Jezus, to we? mnie na Swoje r?ce i przenie? szcz??liwie przez ?ycie”.

Wi?cej zdj?? w Galeri Wortalu?ród?o: www.ostrobramska.pl
Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-02-07 (15401 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.12 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !