Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

Bpien.jpg
  
img_4249.jpg
  
suchedniow_2007_12_23_1368_kaczka_kapiel.jpg
  
DSCF5972_glaz_narz.jpg
  
ATT00250.jpg
  
DSCF5631_grupa2.JPG
  
7~2.jpg
  
DSCF8255_kosciol.jpg
  
DSCF1235_lassiomata_maera_kwadr.jpg
  
przeplatka_aurinia_synapsis_km.jpg
  
muchomor_km.jpg
  
DSCF3855.JPG
  
ges_0522_01.jpg
  
barcza1_km.jpg
  
d~1.jpg
  
pien_2008_11_09_6943_km.jpg
  
brama_pieklo.jpg
  
wycieczka_zID0077_chalupa.jpg
  
17.jpg
  
Widok ogólny na bagienn? cz??? Doliny Krasnej we wsi Luta III  .JPG
  
7.jpg
  
ilza5.jpg
  
DSCF7023_od kladki.JPG
  
IMG_1820_k_wschodni_km.jpg
  
img_4410s.jpg
  Bobrza.
Staropolski Okr?g Przemys?owy.Bobrza to miejscowo?? po?o?ona w powiecie kieleckim w gminie Miedziana Góra nad rzek? o tej samej nazwie. Jad?c drog? krajow? nr 74 ?ód? – Lublin trudno jest zauwa?y? drogowskaz informuj?cy, ?e 500 metrów od szosy po?o?ony jest bardzo cenny zabytek techniki.


Z tablic informacyjnych umieszczonych przy wej?ciu do obiektu mo?emy sie dowiedzie?, ?e w tym rejonie, na gruntach wsi znanej ju? w 1171 roku, kilometr na pó?noc od miejsca wystawienia w roku 1598 pierwszego wielkiego pieca w Polsce, rozpocz?to w roku 1824 realizacj? najwi?kszego za?o?enia wielkopiecowego Staropolskiego Okr?gu Przemys?owego-jednego z projektów wielkiego planu Stanis?awa Staszica uprzemys?owienia Królestwa Polskiego i Kongresowego. Mia? tu powsta? olbrzymi Zak?ad Wielkopiecowy, produkuj?cy 5.100 ton surówki ?elaznej rocznie , a wi?c tyle ?elaza, co wszystkie istniej?ce wówczas huty Królestwa.

Fotografia makiety zak?adu w jednej z tablic informacyjnych
niestety uszkodzona przez (?).
fot. A. Sta?kowiak


Projekt finalny zak?adu zosta? wykonany w latach 1826 -1827 na polecenie Ministra Skarbu F.K. Druckiego-Lubeckiego przez Radc? Górniczego w Rz?dzie Królestwa Polskiego Fryderyka Lempe - profesora Szko?y Akademiczno - Górniczej w Kielcach Nowatorski technicznie projekt przewidywa? budow? na naturalnym tarasie doliny wschodniego brzegu rzeki Bobrzy (zwanej wówczas Bobrzyc?) cz??ci produkcyjnej zak?adu - pi?ciu wielkich pieców, ka?dy o niespotykanej dot?d wysoko?ci oko?o 18 m stoj?cych szeregowo, i równolegle do nich d?ugiej hali odlewni. Na przyleg?ym tarasie wzgórza, sztucznie wyrównanym do poziomu oko?o 12-15 m. nad dolin? i chronionym kamiennym murem oporowym o niespotykanej d?ugo?ci ponad 500, wysoko?ci oko?o 15 m oraz szeroko?ci 3,5-5 m, mia?y stan?? budynki przygotowania produkcji zak?adu; cztery z nich lu?no stoj?ce, tworz?ce zamkni?cie czworobocznego dziedzi?ca tj. hala przygotowuj?ca namiary, hala przygotowuj?ca wsady do wielkich piców oraz dwa budynki sk?adów na wegiel drzewny. Owe tzw. "w?gielnie" usytuowano po pó?nocnym. po?udniowym boku tego uk?adu, a w s?siedztwie nich budynki sk?adów na rud? ?elaza i rozleg?e place na rud? oraz wapien topnikowy. Na dziedzi?cu projektowano trzy ma?e piece do wst?pnego pra?enia rudy. Pomi?dzy tarasem górnym i dolnym zaprojektowano kamienne pochylnie komunikacyjne, przechodz?ce wysokimi bramami przez mur oporowy. Ogromna tama ziemno-kamienna, przegradzaj?ca dolin? prze?omu rzeki Bobrzycy, a wybiegaj?ca prostopadle z pó?nocno- zachodniego naro?a muru oporowego, mia?a spi?trzy? wod? rzeki na wysoko?? ponad 12 m (do 17 m wg niektórych ?róde?) i stworzy? wielkopowierzchniowy zbiornik wodny dla potrzeb energetycznych zak?adu - pierwszy pod wzgl?dem skali pi?trzenia w kraju. Silny strumie? wody ze zbiornika doprowadzony mia? by? cembrowanym kana?em na koronie muru oporowego wprost nad olbrzymie ko?o nasi?bierne, o ?rednicy prawie 11 m, daj?c energi? dla wielkich, cylindrycznych dmuchaw piecowych i maszynowni. Wod? spod tego ko?a mia? odprowadza? kryty, kamienny kana?, przechodz?cy w rejonie obecnego rnostu w uk?ad otwartego kana?u ziemnego d?ugiego na ponad 1000 m. Odr?bnym kana?em otwartym, z przepustu w zaporze, mia?a p?yn?? uregulowana Bobrzyc? W projekcie uwzgl?dniono osiedle administracyjno-mieszkalne dla potrzeb zak?adu, sytuuj?c je przy jego po?udniowo-wschodnim kra?cu po obu stronach budowanej wówczas szosy z Kielc do Sielpi (2 domy mieszkalne, 4 czworaki, 4 stajnie - wszystko murowane z kamienia). Do roku 1830 wykonano: mur oporowy dla górnego terenu zak?adu, hal? przygotowuj?c? wsady do pieców, 1 w?gielni? w ca?o?ci i 1 w?gielni? cz??ciowo (4 w?gielnie wg innych ?róde?), staw zapasowy, kana? górny i dolny, osiedle w ca?o?ci, fragment tamy, której korona mia?a przebiega? w rejonie obecnej osi drogi krajowej nr 74 ?ód? - Lublin. Kres robót po?o?y?y powód? w 1828 r. (zrywaj?ca tam?) i wybuch Powstania Listopadowego w 1830 r. Przerwanych robót nigdy ju? nie wznowiono. Od roku 1833 zaadaptowano budynki pod rz?dowe zak?ady kowalsko-metalowe - funkcjonowa?a tu gwo?dziarnia, a po Powstaniu Styczniowym "warsztaty r?czno-kowalskie" do roku 1884 (pó?niej w r?kach prywatnych). Od 1903 roku dzia?a tu prywatna tkalnia P?azi?skich na 30 warsztatów, przej?ta w latach 50. XX wieku przez Skarb Pa?stwa i przekazana Zak?adom Dziewiarskim, a funkcjonuj?ca do schy?ku lat 80.
Ca?y teren jest miejscem historycznym nie tylko znacz?cym dla krajowej historii techniki. W czasie Powstania Styczniowego 10 czerwca 1863 roku na terenie zak?adów i w ich okolicy toczy?a si? krwawa, lecz zwyci?ska bitwa 950 osobowego oddzia?u genera?a Dionizego Czachowskiego z moskalami genera?a Czengerego. W roku 1945 by? to rejon krwawych walk pancernych podczas ofensywy styczniowej.
Zachowane do czasów wspó?czesnych cz??ci Zak?adu Wielkopiecowego w Bobrzy z uk?adem wodnym obj?te s? ochron? konserwatorsk? na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z 20 grudnia 1965r.

Najlepiej zachowanymi obiektami s? mur oporowy i budynek w?gielni.

Najlepiej zachowany i zabezpieczony fragment muru oporowego.
fot. A. Sta?kowiak


Mur oporowy biegnie w kierunku pó?nocno-po?udniowym oraz kra?cami na wschód. Murowany by? z ?omów czerwonego piaskowca na zaprawie wapiennej. Tworz? go dwa równoleg?e mury z nieregularnie u?o?onych ?omów, wype?nione grubym kamieniem, dla stworzenia balastu, ?ciana po?udniowa i s?siaduj?cy z ni? znaczny fragment czo?owej - licowane w?tkami wyrównawczymi z pod?u?nie ?amanego materia?u. Mur zbudowany jest w uk?adzie podkowiastym, zawartym w trapezie. D?ugo?? partii czo?owej wynosi ok. 328 m, boku po?udniowego - ok. 80 m, boku pó?nocnego - ok. 112m. Szeroko?? podstawy muru liczy sobie - 5 m, a korony - 3,5 m. Maksymaln? wysoko?? muru szacuje si? na 17 m.
Miejscami mur ma ponad 15 metrów wysoko?ci.
fot. A. Sta?kowiak

Pierwotny wygl?d muru oporowego - po pracach konserwacyjno-rekonstrukcyjnych - zachowany zosta? w po?udniowym kra?cu czo?a i w cz??ci po?udniowej, natomiast pozosta?e jego fragmenty znajduj? si? w post?puj?cej ruinie.
W?gielnia to magazyn fabryczny na w?giel.
Budynek w?gielni ma zarys prostok?ta o wymiarach oko?o 70 na 14 m.
fot. A. Sta?kowiak

W?gielnie budowano jako zwyk?e drewniane szopy lub jako murowane budynki. Takie w?a?nie budynki zaprojektowano i zrealizowano w Bobrzy. Zachowany do naszych czasów obiekt w rzucie poziomym ma zarys prostok?ta o wymiarach oko?o 70 m na oko?o 14 m. D?u?sze boki stanowi? siedmioosiowe arkady pó?koliste. W elewacja zachodnia zachowa? si? trójk?tny szczyt.
Czworok?tne, kamienne filary s?u??ce jako podpory
pod s?upy konstrukcji no?nej poddaszy i dachu.
fot. A. Sta?kowiak

W g??bokiej na ponad 3 m piwnicy znajduje si? 12 par czworok?tnych filarów kamiennych s?u??cych jako podpory pod s?upy wewn?trznej konstrukcji no?nej poddasz i dachu. W przypadku zak?adów bobrza?skich w?giel drzewny transportowany by? do wn?trza w?gielni stromym podjazdem ?ukowym z poziomu terenu przez bram? na d?ugi pomost poddasza. Z tego pomostu zsypywano zawarto?? wozów lub wózków w dó? do piwnic i przyziemia. Gontowe zadaszenie w?gielni chroni?o w?giel przed zamokni?ciem, a arkadowe otwory w d?u?szych ?cianach w?gielni posiada?y a?urowe "rolety" z desek drewnianych i s?u?y?y do wentylacji i dosuszania sk?adowanego w?gla.
W?gielnia - widok wn?trza.
fot. A. Sta?kowiak

W w?gielni ?adowano w?giel drzewny do produkcji hutniczej na wózki za pomoc? wewn?trznych wind ko?owrotowych i przewo?ono go we wn?trzu chodnikami wspartymi na zachowanych filarach kamiennych. Natomiast na zewn?trz w?giel mia? by? transportowany do hal przygotowania wsadu, a stamt?d przewo?ony pomostami metalowymi - ??cz?cymi koron? muru oporowego ze szczytami wielkich pieców. Tam, wraz ze wsadem przepra?onej wst?pnie rudy i topnika wapiennego, w?giel by? zasypywany warstwami poprzez gardziel do wn?trza pleców.
Zbiornik wodny - miejsce odpoczynku.
fot. A. Sta?kowiak


W ostatnim czasie, po wykupieniu w 2005 roku obiektu przez gmin?, teren zak?adu zosta? uporz?dkowany. Usuni?to zb?dne zakrzaczenia, zbudowano ?cie?ki a niebezpieczne miejsca otoczono estetycznymi , drewnianymi barierkami. Po zwiedzenie ruin w?gielni warto uda? si? ?cie?k? wzd?u? muru i zej?? w dó? na przedmurze. Znajduje sie tu niewielki zbiornik wodny i przygotowano miejsce dla turystów w postaci stolika z ?aweczkami.
W wilgotnych miescach mo?emy spotka? zaskro?ca.
fot. A. Sta?kowiak?ród?a:

1. Mur oporowy w Bobrzy.
2. Tablice informacyjne na terenie obiektu.
3. Zdj?cia w galerii SWT.
A. Sta?kowiak

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-08-31 (13375 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.30 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !