Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

dolina_olesnicy_2008_01_26_1792.jpg
  
krol3.JPG
  
piety_2008_06_27_4457_trop_teropoda_km.jpg
  
IMG_5657_x.JPG
  
zeremie_2008_03_20_1119.jpg
  
trzyszcz_2008_04_18_1888_km.jpg
  
IMG_0525.JPG
  
gran5.jpg
  
ATT00260.jpg
  
Mostki - australijski plan..jpg
  
piknik rydno 2008_2008_05_09_2481_farbowanie_km.jpg
  
piknik rydno 2008_2_2008_05_10_2555_veronika_km.jpg
  
rydno0009_szalas00.jpg
  
janowiec2007_0819(054)_krypa_km.jpg
  
janowiec2007_0819(050)_stary_obraz.jpg
  
rydno2009_prace4.JPG
  
Gagaty.jpg
  
DSCF9685_pust.jpg
  
bodzentyn2007_0827(062)_57)_58)_59)_60)_61)_po_zachodzie.jpg
  
DSCF5632_nawisy.JPG
  
Szczotlicha0006.JPG
  
skam1.jpg
  
rajdwiosenny1.jpg
  
10.jpg
  
3~2.jpg
  Ro?linne drapie?niki w Skar?ysku i okolicy.
Flora Skar?yska-Kamiennej.
Ro?liny, dzi?ki obecno?ci „cia?ek zieleni” – chloroplastów, s? organizmami samo?ywnymi (autotrofami). Posiadaj? zdolno?? asymilacji dwutlenku w?gla na drodze fotosyntezy i wszystkie potrzebne ustrojowi zwi?zki organiczne wytwarzaj? samodzielnie przy udziale energii ?wietlnej z prostych substancji mineralnych. Znane s? jednak gatunki ca?kowicie lub cz??ciowo heterotroficzne, wykazuj?ce zró?nicowane strategie zdobywania pokarmu. Pierwsze to ro?liny paso?ytnicze, które w wyniku redukcji chloroplasty jednocze?nie utraci?y zdolno?? do fotosyntezy, drugie wykorzystuj? heterotrofizm jako alternatywne ?ród?o niektórych sk?adników pokarmowych (g?ównie azotu), przy równoczesnym zachowaniu zdolno?ci do fotosyntezy. Ro?liny nale??ce do drugiej grupy rozwin??y osobliw? umiej?tno?? polowania na drobne zwierz?ta. Przyczyn? tego jest wyst?powanie w specyficznych warunkach ?rodowiskowych. Ro?liny drapie?ne ?yj? najcz??ciej w siedliskach, w których trudno?? sprawia im pozyskanie przyswajalnych form azotu. Warunki takie wyst?puj? na torfowiskach i w wilgotnych zag??bieniach na terenach piaszczystych w obr?bie ?ródl?dowych i nadmorskich wydm, gdzie piaszczyste pod?o?e nie zawiera prawie ?adnych pierwiastków biogennych. Torfowiska s? to ekosystemy obfituj?ce w wod?, która zawiera znaczne ilo?ci kwasów humusowych. W wyniku silnego zakwaszenia roztworu glebowego, jony azotanowe i amonowe nie s? dost?pne dla systemów korzeniowych rosn?cych tam ro?lin.
W Polsce wyst?puje trzyna?cie gatunków ro?lin mi?so?ernych. S? to cztery gatunki rosiczek, sze?? gatunków p?ywaczy, dwa gatunki t?ustosza i aldrowanda.
Rodzaj rosiczka reprezentuj?: rosiczka okr?g?olistna Drosera rotundifolia, rosiczka d?ugolistna D. anglica, rosiczka po?rednia D. intermedia syn. D. longifolia i rosiczka owalna D. ×obovata, która jest miesza?cem D. rotundifolia i D. anglica. Przedstawicielem rosiczkowatych Droseraceae jest tak?e aldrowanda p?cherzykowata Aldrovanda vesiculosa. Ta ro?lina pozbawiona jest korzeni, i swobodnie unosi si? w toni wodnej. Jej li?cie zaopatrzone w szczecinki ustawione s? w okó?kach, Je?li jakie? wodne zwierze podra?ni szczecinki, nast?puje z?o?enie si? li?cia w sposób, w jaki sk?adamy d?onie, to pu?apka zatrzaskuje si? i uwi?ziony organizm nie ma mo?liwo?ci ucieczki. Niestety zanikaj? naturalne siedliska aldrowandy, którym s? czyste wody stoj?ce (np. jeziora, stawy i rowy). Podobnie jak rosiczki, nale?y ona do ro?lin obj?tych ca?kowit? ochron? prawn? i jest wpisana do "Polskiej Czerwonej Ksi?gi Ro?lin".
P?ywaczowate Lentibulariaceae reprezentuj? dwa rodzaje p?ywacz Utricularia i t?ustosz Pinguicula. Do rodzaju p?ywacz Utricularia nale??: p?ywacz zwyczajny Utricularia vulgaris, p?ywacz drobny U. minor, p?ywacz ?redni U. intermedia, p?ywacz zachodni syn p. zaniedbany U. neglecta syn.U. australis, p?ywacz torfowy syn. p. Brema U. bremii i p?ywacz krótkoostrogowy syn. p.?ó?tobia?y U. ochroleuca. Ró?ni? si? one mi?dzy sob? przede wszystkim wielko?ci? i stopniem pierzasto?ci li?ci. Ulistnienie jest zawsze skr?toleg?e, a z ka?dego w?z?a wyrastaj? po dwa li?cie. Podobnie jak aldrowanda, p?ywacze unosz? si? w przypowierzchniowej warstwie wody. W?a?ciwo?? t? zawdzi?czaj? kana?om powietrznym we wn?trzu ?odygi oraz wype?nionym powietrzem martwym komórkom w wi?zkach przewodz?cych li?ci. Pozwala to na Wszystkie trzy gatunki p?ywaczy na terenie ca?ego kraju s? do?? pospolite. Zamieszkuj? zbiorniki wody stoj?cej i wolno p?yn?cej i nie wymagaj? specjalnych zabiegów ochronnych. Podstawowym sposobem rozmna?ania tych ro?lin jest rozmna?anie wegetatywne przez fragmentacj? ?amliwych p?dów, jednak w okre?lonych warunkach mog? rozwija? si? niepozorne, obup?ciowe i samopylne kwiaty, zebrane w groniasty kwiatostan. Powstaj?ce po samozapyleniu owoce (torebki) zawieraj? nasiona rozsiewane przy udziale wody (hydrochoria). Rodzaj t?ustosz Pinguicula ma dwóch przedstawicieli w naszej florze. T?ustosz pospolity Pinguicula vulgaris, zgodnie ze swoj? nazw? jest cz?stszy, a t?ustosz alpejski P. alpina spotykany jest tylko w Tatrach., Warto wiedzie?, ?e t?ustosz pospolity wyst?puje w dwóch podgatunkach: t?ustosz pospolity typowy P. vulgaris ssp. vulgaris i t?ustosz dwubarwny P. vulgaris ssp. bicolor.

W Skar?ysku i okolicach mo?emy spotka? 3 gatunki ro?lin drapie?nych.: rosiczka okr?g?olistna Drosera rotundifolia, p?ywacz zwyczajny Utricularia vulgaris i p?ywacz drobny U. minor.
Rosiczka okr?g?olistna wyst?puje dosy? pospolicie na odpowiednich dla niej siedliskach. Stwierdzono jej wyst?powanie na nast?puj?cych stanowiskach:
1. w dzielnicy Bór, w obni?eniu terenowym na terasie zalewowej rzeki Kamiennej w pobli?u mostu drogowego na E 77
2. w pobli?u ogródków dzia?kowych po?o?onych naprzeciw Milicy w lesie pod linia wysokiego napi?cia
3. w okolicach Wo?owa na le?nych polankach
4. na torfowisku „Diabelska Karczma” niedaleko Szczepanowa
5. w starej piaskowni w Szczepanowie
6. najwi?cej jest oczywi?cie na torfowisku w Lipowym Polu na p?ywaj?cym ple.

Li?? rosiczki z w?oskami gruczo?owymi.
fot. A. Sta?kowiak


Rosiczka, podobnie jak inne ro?liny owado?erne, wyst?puje na siedliskach bardzo ubogich w substancje od?ywcze, a szczególnie w azot, który jest niezb?dny do prawid?owego rozwoju ro?lin. Jej zielone li?cie zachowa?y zdolno?? do fotosyntezy. Jednak sk?d uzyska? niezb?dne zwi?zki azotowe, je?li brak ich w pod?o?u? Rosiczka "poradzi?a sobie" pobieraj?c je ze z?apanych podst?pem owadów. Insekt np. motyl, drobna mucha, komar czy mrówka jest wabiony przez "przebieg??" ro?lin? b?yszcz?cymi kroplami s?odko pachn?cej i zawieraj?cej cukry cieczy.

Latolistek cytrynek jako ofiara rosiczki - torfowisko Lipowe Pole
fot. A. Sta?kowiakDrobne muchy s? równie? chwytane przez rosiczki - torfowisko w starej piaskowni w Szczepanowie
fot. A. Sta?kowiak


Krople te s? wydzielane na szczytach gruczo?ów przypominaj?cych wygl?dem "ró?ki" ?limaka. Czu?ki te licznie porastaj? powierzchnie li?ci. Dzi?ki zawarto?ci barwników antocyjanowych maj? one czerwonawy kolor, co dodatkowo zwi?ksza ich atrakcyjno?? dla owadów. Zach?cona ofiara wchodzi na li?? i zaczyna grz?zn?? w lepkiej substancji. Wykonywane przez ni? ruchy s? bod?cem mechanicznym, który wyzwala reakcj? szybkiego wyd?u?ania si? cz??ci podstaw czu?ków tak, ?e zaginaj? si? one w kierunku szamocz?cego si? zwierz?cia i oblepiaj? je dodatkowymi porcjami g?stej cieczy. Równocze?nie li?? staje si? nieco wkl?s?y i pu?apka powoli si? zamyka. Po strawieniu w?oski gruczo?owe rozchylaj? si? a chitynowy oskórek owada jest zwiewany przez wiatr.

Kwitn?cy p?ywacz zwyczajny - kamienio?om Kopulak.
fot. A. Sta?kowiak


P?ywacze nie s? tak pospolite jak rosiczka. Stwierdzi?em ich wyst?powanie w zalanym wyrobisku kamienio?omu „Kopulak” i na torfowisku „Babica” – p?ywacz zwyczajny, oraz w ?ródtorfowiskowych oczkach wodnych na Lipowym Polu – p?ywacz drobny. P?ywacze Utricularia s? ro?linami wodnymi o li?ciach podwodnych, podzielonych na nitkowate ?atki, opatrzone drobnymi p?cherzykami. P?cherzyki te s? pu?apkami dla drobnych skorupiaków wodnych np. rozwielitek poniewa? zamkni?te s? ruchom? klapk?, która w razie podra?nienia specjalnych w?osków otwiera si? gwa?townie do wn?trza p?cherzyka, zasysaj?c w ten sposób wod? wraz ze znajduj?cymi si? w pobli?u drobnymi zwierz?tami wodnymi. Klapka natychmiast zamyka si? szczelnie z powrotem, a uwi?zione zwierz?ta trawione s? za pomoc? enzymów wydzielanych ze ?ciany p?cherzyka. Kwiaty s? koloru ?ó?tego, obup?ciowe, grzbieciste, o koronie zros?op?atkowej i wyra?nie dwuwargowej, opatrzonej u podstawy ostrog?. 2 pr?ciki przyro?ni?te s? nitkami do rurki korony. S?upek górny, zbudowany z 2 owocolistków, o zal??ni 1-komorowej, przekszta?caj?cej si? po zapyleniu w owoc typu torebki.

Kwitn?cy p?ywacz drobnyny - torfowisko Lipowe Pole.
fot. A. Sta?kowiak


Wszystkie wyst?puj?ce w Polsce ro?liny owado?erne zgodnie z „Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.w sprawie gatunków dziko wyst?puj?cych ro?lin obj?tych ochron?” podlegaj? ochronie prawnej. Ze wzgl?du na wyst?powanie w specyficznych ?rodowiskach nie maj? szans na prze?ycie gdzie indziej. Liczba stanowisk, gdzie znajduj? dogodne warunki do bytowania ci?gle maleje. W celu zachownia ro?lin owado?ernych na naszym terenie jak i w ca?ej Polsce nale?y stosowa? metody ochrony czynnej polegaj?ce na:
• zaprzestaniu osuszania torfowisk i przekszta?cania ich w tereny wykorzystywane gospodarczo
• utrzymywanie odpowiednio wysokiego poziomu wód gruntowych i niedopuszczanie do prowadzenia nieprzemy?lanej melioracji
• ograniczeniu nawo?enia w okolicach torfowisk aby nie doprowadza? do prze?y?nienia
• prowadzeniu ekstensywnej gospodarki w formie koszenia ??k i wypasania zwierz?t co ogranicza tempo sukcesji naturalnych ?rodowisk


?ród?a:
1. ?. M. Ko?odziejczyk; 2005; Drapie?niki w?ród ro?lin: Przyroda Polska nr 2/ 2005
2. Owado?erne.pl: http://bio.binertia.com/podstrony/wpolsce.html
A. Sta?kowiak

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-07-04 (16449 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.11 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !