Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

120.jpg
  
podziemia2.jpg
  
IMG_0533.JPG
  
zywiec_dziewieciolis2007_0331(019)_km.jpg
  
IMG_5703_x.JPG
  
kamieniolom(2).jpg
  
DSCF5755_elektowoz.jpg
  
gagaty_2008_06_25_06_km.jpg
  
2007_10_06_IMG_0029_kapliczka_florian02_km600.jpg
  
rydno_2009_05_09_8661_km.jpg
  
bobrza_zaskroniec.jpg
  
DSCF1230_wielka_jodla.jpg
  
wyscig3.JPG
  
lipowe_pole2007_0114_125335_tecza~0.jpg
  
DSCF4825_km.jpg
  
DSCF6851.JPG
  
DSCF7689_klasztor_km.jpg
  
janowiec2007_0819(040)_talerz2.jpg
  
DSCF2011.JPG
  
swina6.jpg
  
DSCF6042_pttk.png
  
bukowa.jpg
  
DSCF5622_ja.JPG
  
DSCF6047_synag.png
  
25.jpg
  Gmina Skar?ysko Ko?cielne
Historia miejscowo?ci Skar?ysko Ko?cielne jest ?ci?le zwi?zana z Opactwem Zakonu Cystersów w W?chocku, które powsta?o w 1179 roku. Najstarszym dokumentem dostarczaj?cym danych o Opactwie w W?chocku jest dyplom Boles?awa Wstydliwego z 28 maja 1260 roku zawieraj?cy przywileje klasztorne. Zawarte w wymienionym dokumencie posiad?o?ci wyliczaj? na czele spisu wsie „Kamienna”- czyli dzisiejsz? „Wielk? Wie?” wraz z pustym obszarem, na którym powsta? W?chock, Skar?ysko i cz??? Milica.
Z powy?szego wynika, ?e wie? Skar?ysko wchodzi?a w sk?ad uposa?enia biskupstwa krakowskiego – i nale?a?o do jednej z wi?kszych obszarowo wsi przynale?nych do opactwa. Wyj?tkowo korzystne po?o?enie i atrakcyjno?? tych okolic ?ci?gn??a z czasem nowych osadników w te strony, co równoznaczne jest z powstaniem nowych miejscowo?ci jak: Lipowe Pole, Gadka, Grzybowa Góra. Na prze?omie XV i XVI wieku z inicjatywy Cystersów zosta? za?o?ony folwark do którego zbiega?y si? szlaki handlowe z Radomia, Szyd?owca, Zbijowa i I??y. Przez obecn? gmin? przebiega? szlak bursztynowy.
Z dniem 01.01.1995 r. gmina Skar?ysko Ko?cielne zosta?a reaktywowana i w jej sk?ad wesz?y takie miejscowo?ci jak : Skar?ysko Ko?cielne, Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Pleba?skie, ?wierczek, Grzybowa Góra, z dniem 01.01.2001r do??czy?y do nas Majków i Micha?ów z gminy W?chock, a od 01.01.2004r Kierz Nied?wiedzi z gminy Mirów.
Obecnie nasza Gmina liczy dziewi?? so?ectw i zajmuje powierzchni? 5.303 ha, a teren Gminy zamieszkuje 6.453 osoby.


Gmina Skar?ysko Ko?cielne po?o?ona jest w Pó?nocno-Wschodniej cz??ci Ma?opolski na obszarze Wy?yny Kielecko-Sandomierskiej na pograniczu Wzgórz Koneckich z Przedgórzem I??eckim na obszarze dawnego Zag??bia Staropolskiego. Jej tereny rozci?gaj? si? na obrze?ach Gór ?wi?tokrzyskich, w dolinie Obszaru Chronionego Krajobrazu rzeki Kamiennej. W pobli?u naszej gminy znajduj? si? wa?ne szlaki komunikacyjne, zarówno droga krajowa E77 Warszawa - Kraków, jak i trasa Skar?ysko-Kamienna – Starachowice – I??a, a tak?e wa?ny, jeden z najwi?kszych towarowych w?z?ów kolejowych Skar?ysko-Kamienna – Lipowe Pole, co daje mo?liwo?ci rozwoju firm, dla których potrzebne s? du?e powierzchnie magazynowe i mo?liwo?ci prze?adunku towarów. W bezpo?rednim s?siedztwie znajduje si? miasto Skar?ysko-Kamienna, co u?atwia i zapewnia obs?ug? miejscowej ludno?ci w zakresie instytucjonalnym i komunikacji zbiorowej. Po?o?enie geograficzne gminy sprawia, ?e niewykorzystane dostatecznie tereny budowlane stanowi? atrakcyjn? ofert? dla inwestorów.
Jako jednostka administracyjna gmina Skar?ysko Ko?cielne wchodzi w sk?ad województwa ?wi?tokrzyskiego i powiatu skar?yskiego.
Z dniem 01.01.1995 r. gmina Skar?ysko Ko?cielne zosta?a reaktywowana i w jej sk?ad wesz?y takie miejscowo?ci jak: Skar?ysko Ko?cielne, Grzybowa Góra, Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole Pleba?skie, ?wieczek. Od 01.01.2001 r. do??czy?y do nas Majków i Micha?ów z gminy W?chock, a od 01.01.2004 r. Kierz Nied?wiedzi z gminy Mirów.
W gminie naszej funkcjonuj? zak?ady rzemie?lnicze i produkcyjne zwi?zane z bran?? budowlan? i rolno-spo?ywcz?. Du?? szans? na podniesienie poziomu gospodarczego regionu upatruje si? w rozwoju drobnej przedsi?biorczo?ci handlowo-us?ugowej oraz agroturystyki. Pi?kne lasy, cz??? Puszczy ?wi?tokrzyskiej le??ca w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeka Kamienna, niedalekie zbiorniki wodne Rejów, Mostki, to doskona?e miejsca na wypoczynek. Amatorzy czynnego odpoczynku, w?dkarstwa, grzybobrania, turystyki pieszej i rowerowej oraz przeja?d?ek konnych znajd? tu wiele atrakcji.
W planie zagospodarowania przestrzennego uwzgl?dnione s? tereny pod inwestycje nieuci??liwe dla ?rodowiska, wykorzystuj?ce lokalny rynek pracy, daj?ce miejsca pracy dla mieszka?ców naszej gminy.
„Strategia Rozwoju Gminy" wskaza?a nast?puj?ce g?ówne cele strategiczne:
• „suchy port" regionalnej gospodarki - wykorzystanie korzystnego po?o?enia gminy w rejonie wa?nych szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych)
• poprawa jako?ci ?ycia mieszka?ców - rozwój infrastruktury technicznej i spo?ecznej
• rozwój drobnej przedsi?biorczo?ci - o?ywienie gospodarcze regionu.

Rejon Skar?yska Ko?cielnego, nale?y do Przedgórza I??eckiego. Jest to teren do?? nisko po?o?ony w stosunku do otaczaj?cych go wysoczyzn o ?redniej wysoko?ci w granicach 230-240 m n.p.m. z kulminacj? na Grzybowej Górze (254 m n.p.m.). W obni?eniach ska? pod?o?a zalegaj? piaski i gliny, wyst?puj? tu równie? pagórki ?wirowe.
Gmina nasza le?y na granicy dwóch regionów klimatycznych: Ma?opolskiego i Mazowieckiego, zatem jego elementy charakterystyczne s? dla strefy po?redniej, gdzie ?ciera si? wp?yw klimatu wy?ynnego i nizinnego. ?rednia temperatura roczna, wynosi 6,8 ° C jest zbli?ona do ?redniej krajowej. Najcieplejsze miesi?ce roku to: czerwiec –sierpie?, najch?odniejsze stycze? i luty. Pierwsze przymrozki jesienne pojawiaj? si? ju? we wrze?niu, a ostatnie, wiosenne, w drugiej po?owie maja. ?rednia roczna suma opadów wynosi ok. 650 mm, z maksimum w lipcu (ok. 90 mm) i minimum w lutym (ok. 30 mm). Wiatry - przewa?a cyrkulacja zachodnia i po?udniowo-zachodnia.
Powietrze atmosferyczne posiada stosunkowo niski poziom zanieczyszcze?, emituj?c 1,2 % zanieczyszcze? ca?ego województwa.
Na obszarze gminy Skar?ysko Ko?cielne dominuj? gleby o niskiej warto?ci produkcyjnej. Zdecydowana wi?kszo?? nale?y do klasy bonitacyjnej od V do VI, wymagaj?ce wapnowania, nawo?enia organicznego o niskiej zasobno?ci w sk?adniki pokarmowe, g?ównie s? to kompleksy ?ytnie s?abe i najs?absze (?ytnio-?ubinowe). G?ówne uprawy: ?yto, ziemniaki, i ro?liny polowe (saradela, ?ubin). Niekorzystne warunki klimatyczno - glebowe powoduj?, ?e gmina ma bardzo niski wska?nik produkcji rolniczej. Jedynym u?ytkownikiem ziemi jest sektor indywidualny, którego produkcja przeznaczona jest dla potrzeb w?asnych oraz cz??ciowo zbywana. W Gminie nie ma produkcji towarowej, gospodarstwa uprawiaj? wy??cznie na potrzeby w?asne, nie prowadzi si? upraw przemys?owych ani produkcji sadowniczej. Brak jest du?ych gospodarstw hodowlanych o charakterze specjalistycznym. W uprawach polowych przewa?aj? zbo?a oraz ziemniaki.
Obszar gruntów rolnych gminy wynosi 1839 ha, co stanowi 35 % powierzchni ogólnej gminy i w wi?kszo?ci jest w?asno?ci? rolników indywidualnych.
Na terenie gminy Skar?ysko Ko?cielne lasy zajmuj? powierzchni? 2275,86 ha, w tym prywatne zajmuj? ok. 200 ha (stan na 31.12.2003r). Lasy pa?stwowe nale?? do nadle?nictwa Skar?ysko-Kamienna: obr?b - Skar?ysko Kamienna (le?nictwo Skar?ysko Ko?cielne) i obr?b Szyd?owiec (le?nictwo Kierz Nied?wiedzi). Najwi?ksze obszary lasów znajduj? si? w so?ectwach: M?jków, Micha?ów i Kierz Nied?wiedzi. Najwa?niejszym gatunkiem lasotwórczym w obu obr?bach jest sosna.

Od roku 1996 prowadzony jest system zbiórki odpadów komunalnych do ogólnodost?pnych pojemników usytuowanych w rejonach skupionej zabudowy mieszkalnej. Odpady odbierane s? przez uprawnione do tego podmioty i sk?adowane na wysypisku miejskim ?y?wy w Skar?ysku Kamiennej. Celem dostosowania sk?adowiska odpadów komunalnych do wymogów ochrony ?rodowiska jest pilna potrzeba jego modernizacji. Dla zminimalizowania ilo?ci odpadów prowadzi si? segregacj?: szk?a i plastiku, a od 1997 r. organizowana jest selektywna zbiórka odpadów nadaj?cych si? do ponownego przetworzenia (z?om, st?uczka szklana) poprzez wprowadzenie pojemników do segregacji. Surowce dostarczane s? do wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych. Realizacja powy?szych zamierze? oprócz efektów finansowych przynosi wymierne efekty ekologiczne i jest przejawem dba?o?ci o stan ?rodowiska naturalnego. Planuje si? rozwijanie i upowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów poprzez wprowadzenie pojemników do segregacji.
W Gminie Skar?ysko Ko?cielne brak centralnej kot?owni zaopatruj?cej w ciep?o.
Istniej? dwie lokalne kot?ownie olejowe w budynku administracyjnym „Urz?d Gminy” oraz w Zespole Szkó? Publicznych w Skar?ysku Ko?cielnym
W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wyst?puj? g?ównie tradycyjne kot?ownie w?glowe, które s? stopniowo zamieniane na opalane paliwami ekologicznymi.

Dzia?ania na rzecz ochrony ?rodowiska obejmuj? mi?dzy innymi:
- trosk? o jako?ci wody pitnej,
- odprowadzanie i oczyszczanie ?cieków,
- gospodark? odpadami,
- dba?o?? o stan powietrza,
- opiek? nad obiektami przyrody
- nadzór nad jako?ci? wód powierzchniowych.

Blisko 90% gospodarstw pod??czonych jest do sieci wodoci?gowej. W roku 1995 zako?czono inwestycje zwi?zane z wodoci?gowaniem gminy. Obecnie wszystkie so?ectwa wyposa?one s? w sie? wodoci?gow?. Stan sieci jest dobry, chocia? zachodzi potrzeba wymiany starych odcinków.
Gmina posiada w?asne uj?cie wody i 1 stacj? uzdatniania wody. Wodoci?g zasilany jest z trzech studni g??binowych o wydajno?ci 120 m3 /godz., 109m3/godz i 70,5 m3/godz. (awaryjna). Stacja wodoci?gowa posiada wydajno?? 106 m3/godz, a uzdatnianie wody uzyskuje si? poprzez zastosowanie filtrów ?wirowo – piaskowych z mo?liwo?ci? chlorowania wody w razie potrzeby. Z uwagi na du?? wydajno?? eksploatacyjn? uj?cia wody, wskazana by?aby sprzeda? wody dla odbiorców z poza terenu gminy.

Wi?kszo?? budynków posiada bie??c? wod? pochodz?c? z gminnego wodoci?gu, so?ectwa Majków i Micha?ów czerpi? wod? z wodoci?gu w Skar?ysku-Kamiennej, natomiast Kierz Nied?wiedzi z wodoci?gu w Mirowie.
Prowadzone sukcesywnie badania wody nie wykazuj? przekroczenia norm zanieczyszczenia pod wzgl?dem bakteriologicznym.
??czna d?ugo?? sieci wodoci?gowej na terenie gminy wynosi 36,6 km i obejmuje 1187 przy??czy.

Gmina Skar?ysko Ko?cielne nie posiada sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ?cieków. Problem odprowadzania ?cieków na dzie? dzisiejszy rozwi?zuj? przydomowe szamba, cho? prowadzone s? prace nad skanalizowaniem obszaru ca?ej gminy w po??czeniu z kolektorem F oczyszczalni ?cieków Skar?ysko-Kamienna.
W 1997 roku opracowano koncepcj? programow? kanalizacji i oczyszczalni ?cieków obejmuj?c? ca?y obszar gminy Skar?ysko Ko?cielne. Program podzielony jest na trzy zadania. Zrzut ?cieków w ramach zadania I – II przewidywany jest do projektowanego kolektora kanalizacji miejskiej Skar?ysko Kamienna. Dla wsi Lipowe Pole w ramach zadania III – planuje si? budow? w?asnej oczyszczalni ?cieków. I etap zadania I czyli cz??ciowa kanalizacja miejscowo?ci Majków i Micha?ów wraz z przeprowadzeniem ruroci?gu t?ocznego pod dnem rzeki Kamiennej metoda przewiertu sterowanego zosta? ju? wykonany. Aktualnie opracowywane s? projekty techniczne oraz przeprowadzane wszystkie niezb?dne uzgodnienia dotycz?ce II etapu zadania I czyli dalszej kanalizacji miejscowo?ci Majków i Micha?ów, zadania II czyli Skar?ysko Ko?cielne I i ?wierczek. Kolejne zadania dotycz?ce Skar?yska Ko?cielnego II i Grzybowej Góry, Lipowego Pola oraz Kierza Nied?wiedziego przewidziane s? do realizacji w kolejnych latach. Zak?ada si? ci?g?o?? realizacji poszczególnych etapów kanalizowania gminy w miar? posiadanych i pozyskiwanych ?rodków finansowych.

Kanalizacji gminy Skar?ysko Ko?cielne jest niezb?dne z uwagi na konieczno??:
• generowania rozwoju gospodarczego gminy poprzez rozwój infrastruktury technicznej,
• uporz?dkowania gospodarki wodno-?ciekowej,
• ograniczenia bezrobocia - mo?liwo?? zatrudnienia w nowo powsta?ych jednostkach,
• ochrony gleb i wód podziemnych.

Gmina posiada automatyczn? central? telefoniczn? zlokalizowan? w Grzybowej Górze. Sie? telefoniczna obejmuje wszystkie so?ectwa, ogó?em przy??czonych jest 1200 abonentów.

W zakresie mieszkalnictwa stan zasobów mieszkaniowych na terenie gminy tworzy 1546 budynków mieszkalnych.
W uk?adzie przestrzennym gminy zabudowa mieszkaniowa jest zwarta typu liniowego. Wi?kszo?? budynków posiada bie??c? wod? pochodz?c? z gminnego wodoci?gu. Problem odprowadzenia ?cieków cz??ciowo rozwi?zuj? przydomowe szamba, a w przysz?o?ci rozwi??e kanalizacji ca?ej gminy.
W celu osi?gni?cia prawid?owego efektu w gospodarce mieszkaniowej i przestrzennej przyjmuje si? zasad? koncentracji budownictwa mieszkaniowego, a szczególnie jednorodzinnego g?ównie w takich miejscowo?ciach jak Skar?ysko Ko?cielne, Grzybowa Góra i Majków i Kierz Nied?wiedzi.

Stosunkowo dobrze rozwini?ta sie? dróg o znaczeniu powiatowym i blisko?? miasta pozwala na obs?ug? gminy ?rodkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej zapewniaj?c po??czenie ze Skar?yskiem – Kamienn?. Po??czenia z innymi miejscowo?ciami uzupe?nia transport Pa?stwowej Komunikacji Samochodowej oraz prywatni przewo?nicy.
Uk?ad drogowy w gminie tworz?: drogi powiatowe oraz drogi gminne. Drogi powiatowe s? przeznaczone dla wszystkich u?ytkow¬ników, stanowi? po??czenie siedzib gmin mi?dzy sob?, drogi gminne to drogi przeznaczone równie? dla wszystkich u?ytkowników, o znaczeniu lokalnym i s?u??ce miejscowym potrzebom.
G?ównymi trasami komunikacyjnymi gminy s? drogi powiatowe nr 15853 Skar?ysko Kamienna – Mirzec, nr 15852 Skar?ysko Ko?cielne – Kierz Nied?wiedzi, nr 15851 Lipowe Pole – Skar?ysko Kamienna. Gmina posiada 28,55 km dróg powiatowych i 45 km dróg gminnych. Ponadto na naszym terenie wyst?puj? drogi lokalne, dojazdowe do pól.
Zwraca uwag? du?y odsetek dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej. Drogi gminne posiadaj? natomiast nawierzchni? bitumiczn?, ?u?low? i t?uczniow? oraz gruntow?. Stan dróg powiatowych wymaga przeprowadzenia remontów nawierzchni na okre?lonych odcinkach. Jest to o tyle istotne, ?e gmina wspó?finansuje powy?sze przedsi?wzi?cia do wysoko?ci 50-60 % kosztów inwestycji. Drogi gminne wymagaj? modernizacji, ich stan techniczny jest z?y. Na drogach stanowi?cych dojazd do istniej?cych terenów zabudowy jednorodzinnej niezb?dne jest wykonanie nawierzchni bitumicznej. Istnieje równie? potrzeba budowy odcinków dróg warunkuj?cych przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje. Z uwagi na wysokie koszty przedmiotowych zamierze?, niezb?dne jest pozyskiwanie ?rodków ze ?róde? zewn?trznych.
Wa?nym elementem infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy jest kolej. Przez teren gminy so?ectwo (Skar?ysko Ko?cielne i Lipowe Pole) przebiega linia kolejowa Warszawa – Kraków, w tym jeden z najwi?kszych w kraju w?z?ów kolejowych Skar?ysko Kamienna – Lipowe Pole. Przez teren wsi Grzybowa Góra przebiega linia kolejowa ?ód? – D?bica. Wspomniane wa?ne w?z?y komunikacji kolejowej stanowi? istotny element dla rozwoju gospodarczego gminy.

TURYSTYKA I ZABYTKI

Na terenie gminy Skar?ysko Ko?cielne znajduje si? Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Obszar ten posiada silnie zró?nicowan? i bogat? ro?linno??. Zwi?zane jest to z du?ym urozmaiceniem pod?o?a skalnego, rze?by, gleb, a tak?e dzia?alno?ci? ludzk?. Na szczególn? uwag? zas?uguje zabytek kultury klasy europejskiej jakim jest rezerwat archeologiczny „Rydno” wpisany do Rejestru Archeologicznego.
Rezerwat ten zosta? utworzony w 1986r na terenach doliny Kamiennej od ?y?ew (pod Skar?yskiem-Kamienn?) do W?chocka. Na tym obszarze w wyniku bada? terenowych stwierdzono ?lady obozowisk ?owców jeleni kultury magdale?skiej (oko?o 15000-10000 lat p.n.e) z pracowniami narz?dzi kamiennych oraz z miejscami pozyskiwania i produkcji hematytu jako barwnika rytualnego - udokumentowane s? paleolityczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych. S? tu równie? pozosta?o?ci grobów cia?opalnych z okresów wp?ywów rzymskich.
Nazw? ‘Rydno” wprowadzi? Profesor Uniwersytetu Warszawskiego cz?onek Polskiej Akademii Nauk Stefan Krakowski prowadz?c badania w latach mi?dzywojennych i 50 –tych XX wieku. Nazwa ta pochodzi od wydobywanej tu rudy hematytu w kolorze czerwonym s?u??cym jako barwnik do obrz?dów religijnych.
Znajdowa? si? tu o?rodek górniczo –przetwórczo –handlowy. Krzy?owa? si? tu szlak handlowy z Pomorza do Kijowa i bursztynowy od Ba?tyku do Morza ?ródziemnego. W czasach staszicowskich funkcjonowa? piec hutniczy, gdzie wytapiano rud?.

Do zabytków sakralnych zaliczono, zespó? ko?cio?a parafialnego z XVII w. pod wezwaniem ?w. Trójcy w Skar?ysku-Ko?cielnym z?o?ony z budynku Ko?cio?a, dwóch kostnic oraz ogrodzenia z bram? wpisany do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, cmentarz parafialny w Skar?ysku Ko?cielnym, Wikariat i dom mieszkalny z XIX w., kapliczka murowana w ?wierczku z XVI w.

Na uwag? zas?uguj? równie? zabytki techniki zwi?zane z istnieniem na tym obszarze Staropolskiego Okr?gu Przemys?owego.

W zwi?zku z mo?liwo?ciami naszej gminy w obszarze rozwoju turystyki, chcieliby?my w miar? pozyskanych srodków finansowych, zaj?? si? typowymi dzia?aniami dla potrzeb rozwoju turystyki, takimi jak:
- przeprowadzenie audytu turystycznego przy wspó?pracy z PART, czyli przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów turystycznych i ?rodowiskowych obejmuj?cej ocen? walorów przyrodniczych, antropogenicznych jak równie? stanu infrastruktury technicznej istniej?cej w regionie
- badania marketingowe umo?liwiaj?ce zaprojektowanie strategii promocji turystyki w regionie
- stworzenie „Strategii rozwoju turystyki w gminie Skar?ysko Ko?cielne”, przy wspó?pracy z PART, Stowarzyszeniem „Nasza Gmina” oraz spo?ecze?stwem lokalnym, ma on ukierunkowa? rozwój turystyki w gminie i pomóc w wykreowaniu produktu turystycznego. „Strategia rozwoju turystyki” ma pomóc nam we wzmocnieniu pozycji turystycznej gminy, zwi?kszeniu liczby turystów odwiedzaj?cych gmin?, a co za tym idzie zwi?kszeniem dochodów gminy i jej mieszka?ców oraz powstaniem nowych miejsc pracy
- przygotowanie ?cie?ek rowerowych, odnowienie szlaków turystycznych, wybudowanie ?cie?ki zdrowia i miejsc przystosowanych dla odpoczynku
- przystosowanie Szko?y Podstawowej w Majkowie dla potrzeb zbiorowego ruchu turystycznego: kolonie, „zielona szko?a”, itp.
- opracowanie i utworzenie systemu informacji turystycznej, w tym opracowanie interaktywnej informacji turystycznej

W zwi?zku z naszymi planami niezb?dne s? du?e nak?ady finansowe, których nie jest w stanie ud?wign?? bud?et gminy, dlatego bardzo wa?ne jest pozyskanie ?rodków zewn?trznych. Jednak nie jest ?atwo skorzysta? tak ma?ej gminie jak nasza ze ?rodków funduszy pomocowych, poniewa? w wi?kszo?ci przypadków to najpierw sami musimy wy?o?y? pieni?dze, a dopiero pó?niej otrzymujemy refundacj? poniesionych wydatków, dlatego szukamy ró?nych ?róde? pomocy zewn?trznej, sponsorów i instytucji prywatnych chc?cych zainwestowa? w turystyk? w naszej gminie.

Info ze strony: Gminy Skar?ysko Ko?cielne

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-01-31 (17832 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.11 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !