Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

Szlak ?ó?ty zaznaczony do art.jpg
  
ula10.JPG
  
DSCF7579_2pawiki.JPG
  
134_3443_m.JPG
  
mostki_swit.JPG
  
hulajsko2.jpg
  
ciechostowice_pien_2007_11_02_0724_km.jpg
  
Huta widok od drogi.jpg
  
DSCF5615_zachylka.JPG
  
DSCF7130_Rydno-30.JPG
  
DSCF6973_szlakowisko.JPG
  
kamieniolom_pomnik_przyrody.jpg
  
rydno18_2009_05_08_8603.jpg
  
DSCF5560_obiadek_km.jpg
  
dzieciol_2007_12_09_1282_dzieciol_duzy_km.jpg
  
ciechostowice_2007_11_02_0713_km.jpg
  
DSCF5959.JPG
  
lanocha_pobrzecz.jpg
  
DSCF3345_co w mniszku piszczy 2006-05-11 11-30-54-1.JPG
  
DSCF7210_pomink_grudzinskiego.JPG
  
DSCF4825_km.jpg
  
DSCF6580.JPG
  
plakat2.jpg
  
piety_2008_06_27_4457_trop_teropoda_km.jpg
  
bobry_zerowisko_2008_01_26_1739.jpg
  Gdzie na ryby? - Suchedniów
Zalew w Suchedniowie.Cho? to bardzo blisko od Skar?yska zalew w Suchedniowie odwiedzi?em po raz pierwszy bardzo pó?no. Jakie? dziesi?? lat po uzyskaniu karty w?dkarskiej. Namówili mnie do tego wakacyjn? pora koledzy. Zgodzi?em si? do?? ?atwo, bo dzie? wcze?niej zobaczy?em karpie z?apane przez s?siada na tym w?a?nie zbiorniku.Mimo dziesi?ciu lat w?dkowania takie ryby widywa?em tylko na zdj?ciach w Wiadomo?ciach W?dkarskich. Dodatkow? atrakcj? mia?o by? to, ?e po raz pierwszy mia?em si? wybra? na po?ów ryb na ca?? noc. Pojecha?em… i jako jedyny nie z?owi?em ryby. Mimo tego, ?e siedzieli?my praktycznie w jednym miejscu i coraz to pl?tali?my sobie w?dki. Koledzy z?apali tej nocy kilkana?cie olbrzymich leszczy. No dobra. Wcale nie by?y olbrzymie. Mia?y po 40 cm, ale wtedy zw?aszcza noc? wydawa?y mi si? olbrzymie. A jakie to by?o ?owienie. Krótkie, poni?ej dwóch metrów d?ugo?ci w?dki, jakie? skrzypi?ce ko?owrotki, moczony chleb wci?ni?ty do spr??yny i oni ?owi?. A ja? Nowiutka w?dka ABU 5m, ko?owrotek Mustada i tyle. Tylko tym si? mog?em pochwali?. Nawet brania. Na szcz??cie nie zniech?ci?em si? do zalewu. Za drugim razem by?o ju? ca?kiem przyzwoicie. No i ku rozpaczy mojej matki co trzeci? noc tamtych wakacji zacz??em sp?dza? w Suchedniowie. Gdzie sp?dza?em te noce? Nad zalewem, o którym pisz? w Internecie tak…

„Zalew o powierzchni 21,4 ha i pojemno?ci oko?o 300 tys. m3 Le?y na obrze?ach miasta. Zalew ma ?agodnie opadaj?c? pla?? i w wi?kszo?ci piaszczyste lub rzadko poro?ni?te traw? brzegi. Pla?a wysypana ?wie?ym piaskiem, ma kilkana?cie metrów. Dno piaszczyste. Zalew doskonale nadaje si? do amatorskiego uprawiania sportów wodnych. K?pielisko jest strze?one. Do dyspozycji s? korty tenisowe, (…) boisko do siatkówki, oko?o 30 kajaków, rowerki wodne, ?odzie wios?owe.”

Tak? informacj? podaje jeden z portali promuj?cych agroturystyk?. Ja si? postaram bardziej zach?ci? do odwiedzenia zalewu w Suchedniowie.
Poniewa? najcz??ciej doje?d?am do Suchedniowa poci?giem to od stacji kolejowej zacznijmy wypraw? nad Zalew. Wysiadamy z poci?gu i id?c w kierunku Kielc na ko?cu peronu wchodzimy do lasu i tam ju? ?cie?ka zaprowadzi nas nad wod?. Tam ju? mo?emy zacz?? ?owi?. Zw?aszcza, je?li mamy spinning i szukamy szczupaków. Ale ja id? zazwyczaj dalej. Przechodz? k?adk? nad rzek? Kamionka (Chyba ze mam ochot? na jesiennego sandacza. Wtedy na k?adce rozk?adam podrywk? i próbuje z?apa? ?ywca.) i omijaj?c o?rodek wypoczynkowy dochodz? do miejsca, o którym mówi si? potocznie „Cypel”. Po prawej stronie mam wtedy strze?one k?pielisko, po lewej tarlisko. Na wprost wysp? i… rozk?adam w?dki i zaczynam ?owienie. A wró?… Zapomnia?em doda?, ?e od k?adki do zalewu mo?na pomacha? delikatnym spinningiem w poszukiwaniu okoni. W?a?ciwie to jeszcze na Kamionce.
Drugim w kolejno?ci ulubionym miejscem nad zalewem jest miejscówka „Pod D?bami”. Wystarczy, id?c z „Cypla”, obej?? tarlisko i ju? jeste?my na miejscu. I w?a?ciwie nie ?owi? w Suchedniowie nigdzie indziej. Ale z opowie?ci, a przede wszystkim obserwacji wiem, ?e z dobrymi wynikami ?owi si? nad ca?ym zalewem.
A co si? ?owi? Ja mam na „rozk?adzie”: p?ocie, karpie, leszcze, liny, wzdr?gi, karasie (w obu odmianach), okonie i sandacza… s?ownie jednego. I to mimo cz?stego stawiania w?dki z ?ywcami z?apanego na bia?ego robaka. Szczupaka nie z?apa?em. Ale jak ju? wspomina?em ?owca drapie?ników ze mnie s?aby. No i sympatia do zalewu w Suchedniowie jest jednak jednostronna. Ja go lubi? on mnie nie. Ale o tym b?dzie w anegdotach.
Warto te? wspomnie?, ?e miejscowi w?dkarze bardzo dbaj? o swoj? wod?. Wzorcowo przygotowane tarlisko to jeden z przyk?adów. Drugi, to cz?ste kontrole. Ka?dy w?dkarz „nietubylec” b?dzie skontrolowany. To wi?cej ni? pewne.

Jak dojecha??

?e poci?giem to ju? napisa?em. A samochodem wystarczy po prostu wjecha? do Suchedniowa. Przegapienie zbiornika graniczy?oby z cudem. A Suchedniów tez ?atwo znale??. Na stornie BIP pokazany jest znak charakterystyczny. (foto 1) Chodzi oczywi?cie o tablice z nazw? miejscowo?ci (to tak na wszelki wypadek bo z w?dkarzami to nigdy nic nie wiadomo).

Nie tylko dla w?dkarzy:

Du?a atrakcj? ?owiska jest, spora jak na rozmiary zbiornika, wyspa. Jest ona rezerwatem ptactwa wodnego. Nie wolno na ni? wchodzi?, ale poobserwowa? ptaki mo?na. S? du?e ilo?ci kaczek, ?yski, czapla siwa, ?ab?dzie i jaki? drapie?nik (rybo?ów?). Pewnie jest wi?cej gatunków, ale prawda jest taka, ?e ja ich nie rozpoznaje.

Anegdota:

Tak jak w niedalekich Mostkach „nuda… nic si? nie dzieje” tak Suchedniów mnie nie lubi i coraz to miejscowe chochliki p?ataj? mi jakie? figle.
Po pierwsze, jad?c do Suchedniowa na ryby musz? czego? zapomnie?. Je?li zabieram ze sob? wszystko, co potrzeba, to mog? wraca?. Ryb nie b?dzie. Najlepiej by?o zapomnie? sygnalizatora bra?. Wiadomo, ?e w Suchedniowie najlepszym sygnalizatorem jest zgi?ta na pó? metka z d?insów. Je?li si? ?owi pickerem to kl?cz?c. Bro? Bo?e zabra? krzese?ko. Co prawda si? wy?pi? wygodnie ale ryby nie z?owi?. Nie wzi??e? podbieraka? Nic nie szkodzi. I tak ka?da wi?ksza ryba wlezie w ro?liny daleko od brzegu i nawet, je?li brat wejdzie po szyj? do wody z po?yczonym podbierakiem to si? zerwie z haczyka. A jak nie kombinujesz z podbierakiem to pi?kny linek wypi?ty pod brzegiem grzecznie poczeka a? od?o?ysz w?dk? i wyjmiesz go r?k?. Chcesz z?owi? sandacza? To tnij po najmniejszym drganiu sp?awika/bombki. Jakby? ukleje ?owi?. ?adnego czekania. Bo ani ?ywca, ani sandacza. N?ci? przed ?owieniem? Nie ma mowy. Póki zan?ta leci z koszyczkiem zan?towym jest ok. Jak wrzuc? kulk? to zaraz przyp?yn? kaczki i b?d? si? zapl?tywa? w ?y?k?. Nie masz w?dki sp?awikowej? No to b?dziesz ?owi? pi?kne z?ociste karasie ci??kim federem z dwugramow? oliwk? 1,5 m od brzegu i to jeszcze z opadu. I tak to mnie w?a?nie lubi zalew w Suchedniowie. Ale co tam. Pono? kto si? lubi ten si? czubi. Tak wi?c do zobaczenia nad wod? w Suchedniowie.

Opracowa? i dostarczy?: Nski

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-03-13 (13631 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.11 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !