Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

7.jpg
  
biegstart1.jpg
  
paz_krolowej_3.jpg
  
8~3.jpg
  
lipowe_pole2007_0114_112245_wyjscie.JPG
  
poklad_rudy.jpg
  
j~0.jpg
  
piecz.jpg
  
DSCF9427_bor2_km.jpg
  
DSCF5530_nowy_mlyn_km.jpg
  
rozlewisko_2008_03_20_1113.jpg
  
rydno_adhd_2009_05_09_8669.jpg
  
DSCF6461_szlak_zolty-1_pomnik_przy _szkole.JPG
  
?om Pikiel.jpg
  
DSCF4517_melitaea diamina_kmm.jpg
  
gniazdo_wiewiorki_2008_02_07_0158.jpg
  
IMG_0504.JPG
  
DSCF3904+.jpg
  
DSCF7921_nepomuk_Michniow.jpg
  
plan centrum szyd?owca.jpg
  
rakieta5.jpg
  
gagaty_2008_06_25_09_km.jpg
  
DSCF7786_molo.jpg
  
krzyzowki_2007_12_08_1259_km.jpg
  
piestrzenica1~0.jpg
  Rezerwat "Ska?y w Krynkach"
Rezerwaty przyrody nieo?ywionej.
Sk?d si? nazwa Krynki wzi??a?
Wed?ug autora"Legend z powiatu starachowickiego" Bogus?awa Ku?agi sprawa mia?a si? nast?puj?co:
..."Dawno, dawno temu, gdy jeszcze chrze?cija?stwa na naszych ziemiach nie by?o, wtedy to wyró?niaj?ce si? w terenie góry, ska?y, ?ród?a i uroczyska by?y miejscem kultu wielu poga?skich bóstw. Im to okoliczna ludno?? cze?? i ho?d oddawa?a i ofiary liczne sk?ada?a. Tak te? by?o w okolicach dzisiejszych Brodów, gdzie to w lesie ogromne g?azy z ziemi wyrastaj?. Posiadaj? one ró?ne ciekawe formy przypominaj?ce kszta?tem ogromne misy, grzyby, sto?y lub te? prehistoryczne potwory. To w?a?nie na tych ska?ach by?y o?tarze ofiarne wszechmocnego boga Kronosa, nazywanego przez tutejsz? ludno?? Krynosem. Natomiast las otaczaj?cy ska?y, czyli ?wi?ty Gaj - Krynkami nazywano. ?wi?tym miejscem opiekowa? si? wielki kap?an - Gutan. Mia? on do pomocy wybranych z ludu kilkunastu pacho?ków - tych ludzie Bugajami nazywali. Do ?wi?tego Gaju nikomu z pospólstwa wchodzi? nie by?o wolno. A kto tego zakazu nie przestrzega?, kara ?mierci go czeka?a. Bugaje na polecenie wielkiego kap?ana - Gutana zbierali od okolicznych mieszka?ców wyznaczone przez niego daniny i ofiary, które to kap?an mia? na ?wi?tym kamieniu, gdzie wieczny ogie? p?on??, uroczy?cie Krynosowi sk?ada?. Bugaje zabierali wi?c ludziom owoce, zbo?e, ryby, ptactwo i zwierz?ta. By?y te? czasem specjalne ?yczenia boskie, a w?a?ciwie Gutanowe. Wtedy to kap?an zarz?dza? z?o?enie na ofiar? m?od? niewinn? dziewczyn?. Wówczas Bugaje poszukiwali odpowiednich kandydatek, które Gutan ocenia? i na zaszczytna ofiar? kwalifikowa?...
...w lesie Kryneckim pozostali ?wiadkowie dawnych czasów, czerwone od krwi ofiar - wielkie kamienne osta?ce, które do dzi? imponuj? i swoim kszta?tem ludzi zadziwiaj?. Obecnie te ciekawe formy skalne i wychodnie piaskowców triasowych, na których kiedy? o?tarze ofiarne by?y, mo?na ogl?da? jako pomniki przyrody nieo?ywionej w rezerwacie "Ska?y w Krynkach" chronione."

Grupa ska?ek na terenie rezerwatu.
fot. A. Sta?kowiak


Rezerwat "Ska?y w Krynkach" zosta? uznany rezerwatem na podstawie zarz?dzenia ministra ochrony ?rodowiska, zasobów naturalnych i le?nictwa z dnia 25 lipca 1997 r. G?ównym celem ochrony jest zachowanie ze naturalnych ods?oni?? piaskowców i piaskowców zlepie?cowatych dolnego triasu. Oprócz ska? piaskowcowych ochronie podlega tak?e fragment lasu na stoku Doliny Kamiennej w pobli?u Zalewu Brodzkiego po?o?ony na po?udnie od miejscowo?ci Krynki Ma?e. W sk?ad rezerwatu przyrody wchodzi teren o powierzchni 25,10 ha nale??cy do Nadle?nictwa Ostrowiec ?wi?tokrzyski, który obejmuje oddzia?y le?ne nr 270a, b1, c, f1.
Piaskowce dolnotriasowe w Krynkach powstawa?y z osadów rzecznych. ?wiadczy o tym ich uziarnienie i wyra?nie widoczne warstwowania. Utworzone w ten sposób warstwy skalne wykazuj? zró?nicowan? odporno?? na erozj?.

Bloki piaskowcowe.
fot. A. Sta?kowiak


Bloki piaskowca zosta?y wyniesione, ods?oni?te i poddane dzia?aniu warunków atmosferycznych. Efektem tego jest tworzenie urozmaiconych form skalnych.

Okapy skalne.
fot. A. Sta?kowiakIglica.
fot. A. Sta?kowiak


Przybieraj? niekiedy fantastyczne kszta?ty - okapów, kazalnic czy wielkiego grzyba z kapeluszem o ?rednicy prawie 5 m. Mo?emy tu spotka? utwory skalne o ró?nych formach pokrojowych tj. w?wóz skalny, jaskinie pseudokrasowe oraz struktury mikrorze?by.
Stok Doliny Kamiennej porasta zdegradowany subkontynentalny bór ?wie?y z klasy Vaccinio – Piceetea z dominuj?c? sosn?, s?abo wykszta?conym podszytem i runem sk?adaj?cym si? z ró?nymi gatunkami mchów z rodzajów Dicranum , Pleurozium , Hylocomium. Ro?liny kwiatowe reprezentuj?: pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense, siódmaczek le?ny Trientalis europaea, a krzewinki: borówka czarna Vaccinium myrtillus i borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea. W miejscach bardziej wilgotnych stopniowo wzrasta udzia? d?bu, jarz?biny, kruszyny powstaj? zbiorowiska borowe przechodz? w llas mieszany. W miejscach zacienionych, zag??bieniach terenu i wzd?u? cieków wodnych pojawiaj? si? interesuj?ce ro?liny chronione: tojad dzióbaty Aconitum variegatum , kopytnik pospolity Asarum europaeum, konwalia majowa Convallaria majalis, wawrzynek wilcze?yko Daphne mesereum, bluszcz pospolity Hedera helix, parzyd?o le?ne Aruncus dioicus, lilja z?otog?ów Lillium martagon i krzewy kaliny koralowej Viburnum opulus.

Lilja z?otog?ów dopiero rozpoczyna kwitnienie.
fot. A. Sta?kowiak


Na ska?ach spotkamy zachy?k? Phegopteris i chronion? paprotk? zwyczajn? Polypodium vulgare.

Paprotka zwyczajna.
fot. A. Sta?kowiak


Zachy?ka.
fot. A. Sta?kowiak


W?wóz na terenie rezerwatu.
fot. A. Sta?kowiak


Niedaleko od g?ównego zgrupowania ska?ek znajduje si? g??boki w?wóz z pionowymi ?cianami skalnymi, które ci?gn? si? na d?ugo?ci oko?o 150 metrów a mierz? do 10 m wysoko?ci. Zbocza do niedawna porasta?y drzewa i krzewy, które w ubieg?ym roku przyci?to. W ods?oni?tych miejscach bujnie rozwin??y si? zio?oro?la, poprzeplatane je?ynami. Dost?pu broni? wysokie pokrzywy. W ciep?ym, zacisznym w?wozie ch?tnie gromadz? si? motyle.

Per?owiec malinowiec w w?wozie na terenie rezerwatu.
fot. A. Sta?kowiak


Oprócz pospolitych gatunków takich jak przestojnik jurtina Maniola jurtina, strzepotek ruczajnik Coenonympha pamphilus, cytrynek Gonepteryx rhamni, przelatka ahalia Melitaea athalia, per?owiec malinowiec Argynnis paphia, czerwo?czyk dukacik Lycaena virgaureae i kilku gatunków bielinków Pieris sp. Ciekawymi gatunkami motyli stosunkowo rzadko wyst?puj?cymi a spotkanymi w w?wozie s? pok?onnik kamilla Limenitis camilla i czerwo?czyk nieparek Lycaena dispar.

Pok?onnik kamilla w w?wozie na terenie rezerwatu.
fot. A. Sta?kowiakDnem w?wozu po roztopach czy wi?kszych opadach p?ynie strumyk.

Jak tam dotrze??

Samochodem:

chc?c dojecha? ze Skar?yska do Krynek, nale?y skr?ci? z drogi Skar?ysko-Kamienna - Starachowice - Ostrowiec w lewo w drog? wiod?c? wzd?u? Zalewu Brody. Rezerwat "Ska?ki w Krynkach" znajduje si? kilkaset metrów na prawo od prowadz?cej do wsi .
Rowerem:
Przez wie? Krynki przebiega niebieski szlak rowerowy "?ladami Zabytków Techniki Doliny Kamiennej" ze Skar?yska do Ostrowca, jest to fragment miedzynarodowego szlaku rowerowego Berlin - Lwów.
Pieszo:
Do rezerwatu dotrze? te? mo?na czerwonym szlakiem turystycznym prowadz?cym ze Skar?ysko-Kamiennej do Ka?kowa.


Ponadto polecamy:

Galeria zdj?? z rezerwatu "Ska?y w Krynkach"


O innych atrakcjach pobliskich Brodów znajdziesz tu...


?ród?a:
1. http://www.starachowice.turystyka.pl/podstrony.php?number=82&PHPSESSID=9b9183621dab86aa8032e07e94eb41d3
2. http://www.ekonatura.org.pl/index.php?show=brody
3. ZARZ?DZENIE MINISTRA OCHRONY ?RODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LE?NICTWA z dnia 25 lipca 1997 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody.(M.P. z dnia 8 wrze?nia 1997 r.)
4. http://www.radom.lasy.gov.pl/ostrowiec/index.php?id=6&a=90
5. http://www.wici.info/modules.php?name=News&file=print&sid=4883
6. B. Ku?aga; 2002; "Legendy z powiatu starachowickiego".
A. Sta?kowiak

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-07-02 (15754 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.11 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !