Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF9006_rozlewisko1.jpg
  
rajd1.jpg
  
borowik ceglastopory1.jpg
  
DSCF6428_polana+.JPG
  
cyganska_kapa_nawisy.jpg
  
DSCF9015_tama2.jpg
  
namioty_czwartek_2.jpg
  
sw_krzyz_2007_12_30_1466_kapliczka_km.jpg
  
DSCF4308_huta01.JPG
  
obszar kgs+.jpg
  
DSCF8885_grzyby.jpg
  
3.jpg
  
dzieciol01_0015.JPG
  
krol2.JPG
  
lania_2008_03_09_0999.jpg
  
DSCF6461_szlak_zolty-27_2gie_skrzyzowanie_drog.JPG
  
kapkazy2007_0423(009)_warsztaty_ceramiczne_1.jpg
  
DSCF1914.JPG
  
a~1.jpg
  
janowiec2007_0819(070)_prom_cennik_km.jpg
  
DSCF9022_przepust_Wachock.jpg
  
dalejow.jpg
  
DSCF3931_welnianki na lipowym.jpg
  
swkatschronisko2007_0116_113209_km.jpg
  
janowiec2007_0819(040)_talerz2.jpg
  Szlak rowerowy niebieski: "?ladami Zabytków Techniki Doliny Kamiennej"
Szlaki roweroweSkar?ysko-Kamienna - W?chock - Starachowice - Micha?ów - Brody - Ka?ków-Godów - Nietulisko - Kunów - Chmielów - Ostrowiec ?wi?tokrzyski ( d?ugo?? 81,5 km). Najd?u?szy szlak rowerowy w regionie, który jest cz??ci? mi?dzynarodowej trasy rowerowej Berlin - Lwów - "?ladami zabytków techniki Doliny Kamiennej". Rozpoczyna si? w Skar?ysku-Kamiennej, a ko?czy w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim.

Przebieg trasy

0,0 km - Skar?ysko-Kamienna, pocz?tek szlaku, od dworca PKP jedziemy w lewo al. Niepodleg?o?ci, na pierwszych ?wiat?ach skr?camy w lewo na wiadukt, a dalej ulicami Pi?sudskiego i 3 Maja, po przejechaniu 6,5 km zje?d?amy z szosy asfaltowej w lewo w drog? le?n?
8,4 km - skrzy?owanie dróg le?nych (w lewo M?yn Piaska), przez las doje?d?amy do drogi asfaltowej w kierunku Marcinkowa

13,9 km - wie? Marcinków

17,7 km - W?chock, przy cmentarzu skr?camy w lewo na wa? przeciwpowodziowy, jedziemy wzd?u? Kamiennej, mijaj?c pozosta?o?ci tamy (po drugiej stronie rzeki widoczne ruiny zak?adu przemys?owego z XIX wieku i dawny budynek zarz?du, tzw. Pa?ac Schonberga), przy mo?cie wyje?d?amy w prawo na drog? asfaltow?, przy poczcie (po prawej pomnik so?tysa!) skr?camy w lewo w ul. Ko?cieln? 18,4 km - zespó? klasztorny Cystersów, dalej szlak prowadzi obok szko?y do rynku, na którym stoi pomnik dowódcy zgrupowa? partyzanckich AK mjra Jana Piwnika "Ponurego" 18,5 km - przecinamy ruchliw? drog? krajow? nr 42 (zachowa? szczególn? ostro?no??!), dalej jedziemy ul. Langiewicza (po lewej stronie mijamy dworek, gdzie w czasie powstania styczniowego kwaterowa? przez kilka dni gen. Marian Langiewicz), droga ostro pnie si? w gór? w kierunku Rataj

20,5 km - na skrzy?owaniu skr?camy w lewo

22,7 km - skr?camy w lewo na drog? ?wirow? w kierunku Starego Dworu, teraz zje?d?amy zakolami w dó? a? do wyjazdu na drog? krajow? nr 42, skr?camy w ni? w prawo i wje?d?amy do Starachowic

23,6 km - po przejechaniu drog? nr 42 oko?o 200 metrów skr?camy w lewo na grobl? na Zalewie Pasternik i jedziemy ni? do ul. Radomskiej, za grobl? szlak skr?ca w lewo, przeje?d?amy przez most i przejazd kolejowy (po lewej dworzec PKP Starachowice Zachodnie), jedziemy w prawo w ul. Wielkopiecow? i docieramy do Muzeum Przyrody i Techniki

26,0 km - szlak prowadzi dalej ulicami: Wielkopiecow?, Wierzbow? i 17 Stycznia. Ponownie przekraczamy most na rzece Kamiennej i po prawej stronie mijamy pomnik Obro?com Starachowic z dzia?kiem przeciwlotniczym, dalej wjazd w lewo w Ostrowieck? (to droga nr 42 - nale?y zachowa? ostro?no??!), po ok. 700 m skr?camy w lewo w Sk?adow?, mijamy zalew Piachy, rzeczk? Lubiank? i jedziemy poln? drog? w kierunku dzielnicy Starachowic - Micha?owa

33,5 km - wje?d?amy na pozosta?o?ci tamy w Micha?owie (w lewo), mijamy zabudowania dawnej osady przemys?owej przy ul. Lenartowskiej, przejazd kolejowy i skr?camy w prawo, po mini?ciu miejscowo?ci Dziurów przeje?d?amy pod torami kolejowymi

39,0 km - na skrzy?owaniu w Podlesiu jedziemy prosto, po prawej Zalew Brodzki o powierzchni 260 ha, na którego brzegach znajduje si? kilka o?rodków wypoczynkowych, na nast?pnym skrzy?owaniu skr?camy wprawo i doje?d?amy do tamy w Brodach

44,0 km - Brody, jedziemy koron? zapory, przy zje?dzie mijamy pomnik Stanis?awa Staszica, przeje?d?amy wzd?u? zalewu do Krynek

46,6 km - po raz kolejny wje?d?amy na drog? nr 42 - w prawo, a po 300 m skr?camy w lewo i przez las, asfaltow? drog?, wzd?u? której mijamy szereg kapliczek b?d?cych stacjami Drogi Krzy?owej, doje?d?amy do wsi Ka?ków, gdzie na skrzy?owaniu skr?camy w lewo do Godowa

53,2 km - po prawej zespó? obiektów Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski

58,5 km - Do?y Biskupie, skr?camy w lewo i jedziemy drog? wzd?u? rzeki ?wi?liny (po prawej widoczne pozosta?o?ci fabryki tektury Witulin)

62,8 km - Nietulisko, szlak skr?ca wprawo, po przejechaniu oko?o 1 km po lewej wida? ruiny zapory i dawnego zak?adu przemys?owego.

65,0 km - skr?camy w lewo w kierunku Kunowa

67,5 km - Kunów, wyje?d?amy z miasta drog? równoleg?? do drogi krajowej nr 9 i po 3 km mijamy Udziców, jedziemy wzd?u? po?udniowej skarpy doliny Kamiennej, mijamy

wie? Chmielów, sk?d ju? tylko 2,5 km do Ostrowca ?wi?tokrzyskiego

75,5 km - Ostrowiec ?wi?tokrzyski, przez miasto przeje?d?amy ulicami: Chmielowsk?, ?wi?tokrzysk?, Staszica, Ko?ciuszki, Sandomiersk?, Poniatowskiego do dworca PKP, przy którym koniec szlaku (81,5 km)

Warto si? zatrzyma?

Skar?ysko-Kamienna

- wa?ny w?ze? kolejowy, miasto powsta?o w 1923 roku z po??czenia osad przemys?owych Bzin i Rejów oraz kilku wiosek, warto zwiedzi? Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej zbudowane na wzór wile?skiego. Ju? za miastem szlak prowadzi przez teren dawnego poligonu zak?adów zbrojeniowych i obrze?em rezerwatu archeologicznego Rydno, gdzie odkryto ?lady osadnictwa ludów, które wydobywa?y hematyt i przetwarza?y krzemie?. Na terenie Rydna zobaczy? mo?na zachowane naturalne meandry Kamiennej i pozosta?o?ci po dawnych m?ynach wodnych (patrz tak?e opis przy szlaku czarnym - strona 6).

Brody

- w roku 1840 zbudowano tu tam? na Kamiennej, której kamienny przepust zosta? wkomponowany w konstrukcj? nowej zapory wzniesionej w 1963 roku, nad zalewem o powierzchni 260 hektarów o?rodki wypoczynkowe, wypo?yczalnia sprz?tu wodnego.

Krynki

- wie? znajduj?ca si? kilkaset metrów od szlaku, warto zjecha? i zwiedzi? barokowy ko?ció? parafialny pw. Wniebowzi?cia NMP, kieruj?c si? znakami czerwonego szlaku pieszego dojedziemy do bardzo ciekawego pod wzgl?dem przyrodniczym rezerwatu skalnego, gdzie zobaczy? mo?na naturalne ods?oni?cia piaskowców w formie olbrzymich bloków, progów, urwisk, skalnych grzybów i kazalnic.

Ka?ków-Godów

- Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na ziemi ?wi?tokrzyskiej z dwupoziomowym ko?cio?em ze s?yn?cym ?askami obrazem Matki Bo?ej (kopi? obrazu z Lichenia), kamienne stacje Drogi Krzy?owej z wysok? na 33 m Golgot?, upami?tniaj?c? martyrologi? narodu polskiego, Droga Betlejemska, ruchoma Panorama ?wi?tokrzyska, Dom Pielgrzyma im. Jana Paw?a II.

Do?y Biskupie

- nad rzek? ?wi?lin? znajduj? si? pozosta?o?ci nale??cej niegdy? do rodziny Gombrowiczów fabryki tektury Witulin, nazwanej tak na cze?? urodzonego przez wiekiem pisarza Witolda Gombrowicza, zapora, dawne osiedle robotnicze, we wsi tak?e malownicze lessowe w?wozy oraz liczne odkrywki dawnych kamienio?omów, które uznane zosta?y za pomniki przyrody.

Nietulisko Fabryczne

- niegdy? by?o tu ostatnie ogniwo "Kombinatu Kamiennej", tj. ci?gu zak?adów produkuj?cych wyroby z ?elaza, pocz?wszy od topienia rudy. Do dzi? zachowa?y si? monumentalne ruiny walcowni z lat 1834-35, budynki osiedla mieszkaniowego, budynek administracyjny, cz??? ogrodzenia, przepusty, most na kanale roboczym i resztki ?luzy na ?wi?linie z ustawionymi parami monolitowych pó?kolumn dorynckich.

Kunów

- miasto s?yn?ce dawniej z kamienio?omów piaskowca tzw. kunowskiego, z którego powsta?o wiele pomników i budowli uznanych za zabytki, np. s?ynna figura Pielgrzyma w Nowej S?upi, warto zwiedzi? pó?norenesansowy ko?ció? pw. ?w. W?adys?awa z po?owy XVII wieku z drewnian? plebani? i murowan? dzwonnic? z XIX wieku. W lesie ok. 5 km od Kunowa znajduje si? najstarsza w Polsce wolno stoj?ca kapliczka ?w. Katarzyny, ufundowana w 1430 roku przez biskupa Ole?nickiego. Mo?na tam dotrze? niebieskim szlakiem pieszym (tak?e na rowerze).

Ostrowiec ?wi?tokrzyski

- uk?ad urbanistyczny ?ródmie?cia, utworzony przez rynek i sie? ulic bior?cych pocz?tek z jego naro?y, stanowi typowy przyk?ad lokalizacji miasta z ko?ca XVI wieku. Warto zwiedzi? ko?ció? ?w. Micha?a Archanio?a z pocz?tku XVII w. przebudowany w okresie mi?dzywojennym w stylu neobarokowym, pozosta?o?ci cmentarza ?ydowskiego, pochodz?cy z drugiej po?owy XIX wieku klasycystyczny pa?ac Wielopolskich, w którym znajduje si? Muzeum Historyczno-Archeologiczne z wystaw? ceramiki ?mielowskiej. Jego oddzia?em jest muzeum w Krzemionkach (oko?o 10 km za miastem), gdzie podziemn? tras? mo?na zwiedza? kopalnie krzemienia sprzed kilku tysi?cy lat.

Janusz K?dracki

Transwojewódzki szlak rowerowy Berlin - Lwów...


Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl
A. Sta?kowiak

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-08-13 (15721 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.09 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !