Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

cyganska_kapa_tablica_km.jpg
  
DSCF6068_poligon.png
  
DSCF7047_okno.JPG
  
DSCF6903+.jpg
  
dolina_kamionki_bobr_zerowiska_2007_12_02_1204.jpg
  
Atrzciny.jpg
  
DSCF6040_karbostrada.png
  
IMG_0527.JPG
  
_MG_3549.jpg
  
j.jpg
  
ilza9.jpg
  
piknik rydno 2008_2_2008_05_10_2541_glina.jpg
  
IMG_4204M.JPG
  
4~2.jpg
  
DSCF5586_paprotka_zwyczajna.JPG
  
rydno_film_2009_05_08_8654_km~0.jpg
  
DSCF9635_pajak_mrozony2.jpg
  
swinia_góra_2009_02_22_7466_jeep_kmm.jpg
  
grzybki.JPG
  
DSCF6461_szlak_zolty-25_skrz1_pop.JPG
  
8~0.jpg
  
kamieniolom_pomnik_przyrody.jpg
  
Img_6263.jpg
  
A_Bunko_2.jpg
  
DSCF3151_biegacz_km.jpg
  Rezerwat Dalejów
Rezerwaty przyrody w okolicach Skar?yska - Kamiennej.
Po?o?enie i cele ochrony rezerwatu Dalejów

Po?o?enie rezerwatu "Dalejów".
wyk. A. Sta?kowiak


Jest rezerwatem le?nym obj?tym ochron? cz??ciow?. Powierzchnia rezerwatu wynosi 87,58 ha. Wed?ug podzia?u administracyjnego rezerwat znajduje si? na terenie wsi Wo?ów, w gminie Bli?yn, w powiecie skar?yskim. w województwie ?wi?tokrzyskim w odleg?o?ci oko?o 4,0 km na po?udnie od Bli?yna.

Celem ochrony jest zachowanie naturalnych wielogatunkowych drzewostanów z du?ym
udzia?em modrzewia polskiego.
fot. A. Sta?kowiak


Gospodarowaniem i ochron? zajmuje si? Nadle?nictwo Suchedniów - Le?nictwo Jastrz?bia.Zgodnie z podzia?em Kondrackiego le?y w makroregionie – Wy?yna Kielecko – Sandomierska, w mezoregionie – P?askowy? Suchedniowski. Ró?nica poziomów pomi?dzy najwy?szym, po?o?onym w pobli?u tzw. „drogi górniczej”, punktem ( 355 m n.p.m.), a najni?szym znajduj?cym si? w pó?nocnej cz??ci rezerwatu bagnem (ok. 315 m n.p.m.) wynosi 40 metrów. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych wielogatunkowych drzewostanów z du?ym udzia?em modrzewia polskiego. Zosta? utworzony zgodnie z Zarz?dzeniem Ministra Le?nictwa i Przemys?u Drzewnego z dnia 16. 01.1978 r. (Monitor Polski z dnia 16. 02.1978 r. Nr 4 poz.20)

Flora i fauna rezerwatu.

Drzewostan uwa?ane s? za pozosta?o?ci dawnej Puszczy ?wi?tokrzyskiej.

Puszcza?ski charakter lasu.
fot. A. Sta?kowiak


Powalone drzewa chroni? przed dost?pem.
fot. A. Sta?kowiak


Tworzy je g?ównie jod?a i modrzew polski oraz buk, d?b, so­sna, ?wierk, brzoza, jawor, osika i olsza.

Pnie pot??nych modrzewi.
fot. A. Sta?kowiak


Wiek drzewostanów okre?la si? na 80 do 150 lat, przy czym wiele dorodnych okazów modrzewia, a tak?e jo­d?y, buka i d?bu osi?gn??o 180 i wi?cej lat, oraz rozmiary drzew pomniko­wych. Równie zró?nicowane jest drugie pi?tro lasu, które tworz? drzewa w wieku 20 do 70 lat. • Drzewostany te s? pochodzenia niemal ca?kowicie naturalnego, z samosiewu, dostosowane do zajmowanych siedlisk. Znalaz?y tu odpowiednie warunki siedliskowe liczne zespo?y ro?linne:
- zespó? z brzoz? omszon? (Betuletum pubescentis)
-?yzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum)
-kontynentalny bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum)
-gr?dy (Tilio-Carpinetum)
-bór mieszany z jod?? ( Pino – Quercetum z Abies alba)
W wyniku prac taksacyjnych stwierdzono wyst?powanie zró?nicowanych typów siedliskowych lasu • Najliczniej wyst?puj?cym na terenie rezerwatu siedliskiem jest las mieszany wy?ynny (LMwy?), na którym wyst?puj? nast?puj?ce drzewostany panuj?ce:
- drzewostany sosnowe z udzia?em jod?y, modrzewia, d?bu i brzozy oraz wyst?puje pojedynczo osiki, buka, jod?y i jawora oraz olszy. Podszyt tworz? d?b, brzoza, kruszyna jod?a, jarz?bina i buk.

-drzewostany jod?owe z udzia?em sosny, d?bu, buka, modrzewia, brzozy. Podszyt sk?ada si? z brzozy, jarz?biny, kruszyny, jod?y i d?bu.

-drzewostany modrzewiowe z udzia?em jod?y, d?bu, buka i brzozy. Wyst?puj?cy tu modrzew charakteryzuje si? bardzo du?? wysoko?ci?, si?gaj?c? w niekiedy do 35 m i obwodem w pier?nicy przekraczaj?cym 100 cm. Warstw? podszytu tworz? kruszyna, grab, buk, bez oraz miejscami jod?a.

- drzewostan d?bowy z udzia?em jod?y i modrzewia. Warstw? podszytu tworz? d?b, brzoza, osika miejscami jod?a.

- drzewostany bukowe gdzie oprócz buka wyst?puj? tu jeszcze jod?a, d?b, brzoza oraz miejscami modrzew jako domieszki spotykamy d?b i jawor. Warstwa podszytu sk?ada si? % ze ?wierka, jarz?biny, brzozy i buka.

- drzewostany brzozowe wyst?puj? z domieszk? jod?y, d?bu, sosny, a w m?odszych klasach wieku osiki, olchy. Warstw? podrostu tworzy jod?a z domieszk? buka i miejscami d?bu. Podszyt to przede wszystkim kruszyna, brzoza, ?wierk, olcha i osika oraz miejscami jod?a i d?b.

- w drzewostanie olszowym oprócz olchy wyst?puje jod?a, brzoza oraz domieszki osiki, buka, graba, a w podszycie wyst?puje jod?a, buk i grab.

Drugim pod wzgl?dem zajmowanej powierzchni siedliskiem wyst?puj?cym na terenie rezerwatu jest las wy?ynny (Lwy?), na którym wyst?puj? drzewostany modrzewiowe i jod?owe.

- drzewostan modrzewiowy jest drzewostanem I pietra z domieszk? buka, liczy obecnie ok. 150 lat. W drugim pi?trze wyst?puje buk z brzoz? ok.55 lat oraz ze starsz? ok. 80 - letni? jod??. Podobnie jak w lesie mieszanym wy?ynnym modrzew jest bardzo okaza?y, jego przeci?tna wysoko?? wynosi 33 m, a pojedyncze egzemplarze przekraczaj? wysoko?? 35m. Przeci?tny obwód pier?nicy wynosi ok. 70 cm., ale wyst?puj? równie? egzemplarze z pier?nic? powy?ej 100 cm.

- w rezerwacie wyst?puj? drzewostany jod?owe z domieszk? buka, modrzewia, d?bu oraz graba.

Ponadto spotykamy tu:

-bór mieszany wilgotny (BMw), gdzie wyst?puje sosna jako gatunek panuj?cy, która razem z brzoz?, osik? oraz jod?? i modrzewiem tworzy drzewostan mieszany o zwarciu przerwanym z podszytem wytworzonym z brzozy, olszy, osiki, sosny, d?bu.

- bór mieszany wy?ynny (BMwy?), gdzie wyst?puj? drzewostany brzozowe z domieszk? sosny i olchy oraz sosnowe z modrzewiem i brzoz? o zwarciu przerwanym z podszytem, który tworz? kruszyna, ?wierk, brzoza jod?a oraz olcha. Na siedlisku boru mieszanego wy?ynnego wyst?puj? tak?e drzewostany sosnowe i brzozowe.

Osobliwo?ci? przyrodnicz? rezerwatu jest modrzew polski rodzimego pochodzenia, odnawiaj?cy si? z samosiewu i stanowi?cy gatunek g?ówny lub domieszkowy. Odznacza si? bardzo dobrym stanem zdrowotnym, znakomit? jako?ci? drewna i gonno?ci? strza?y. Najwarto?ciowsze egzemplarze wytypowano jako doborowe dla zachowania puli genowej rodzimego gatunku i hodowli najwy?szej jako?ci drzew. Wysok? jako?ci? wyró?nia si? zajmuj?ca znaczn? powierzchni? jod?a, dla której tak?e wyznaczono drzewostany nasienne.
W rezerwacie ro?nie bardzo ciekawy okaz ?wierka w??owego. Wyst?puje tu tak?e ?wierk kolumnowy - odmiana ?wi?tokrzyska. Podszyt stanowi? g?ównie grab, d?b, buk, jarz?bina, kruszyna, trzmielina, brzoza, osika, bez czarny i koralowy.
Natomiast w bogatym runie spotykamy gajowca ?ó?tego, d?brówk? rozes?an?, szczawik zaj?czy, siódmaczka le?nego, fio?ka le?nego, wietlic? samcz?, zawilca gajowego oraz wiele gatunków chronionych i rzadkich, w tym: lilia z?otog?ów, wawrzynek wilcze?yko, storczyk plamisty, podkolan bia?y, kosaciec syberyjski, bluszcz pospolity, konwalia majowa, liczyd?o górskie, wid?ak ja?owcowaty i inne.
Z mchów:Catharienea undulata, Mnium cuspidatum, Mnium punctatum, Politrychum commune, Politrychum attenuatum, Entodon schreberi, Hylocomium spendens,a na siedliskach podmok?ych przewa?aj? Sphagnum apiculatum, Sphagnum megallanicum.

We wschodniej, bardziej podmok?ej cz??ci rezerwatu wyst?puje bagno zwyczajne, marzanka wonna, kopytnik pospolity i wiele gatunków mchów. • Grzyby kapeluszowe reprezentowane s? przez: borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego, mleczaja rydza, ko?larza czerwonego, ko?larza babk?, ma?laka zwyczajnego i sitarza, go??bki zielonego i wymiotnego, muchomora czerwonego.

?wiat zwierz?t reprezentuj? liczne gatunki. Spotykamy tu ?asic?, kun? le?n?, nietoperze, kreta, je?a, koszatk? i ryjówk? aksamitn?; z ptaków - jarz?bka, dzi?cio?a czarnego, trójpalczastego i zielonego, pliszk? górsk?, kowaliki, kuku?k?, raniuszka, sikor? czubatk? i modr?, sójk? i inne. Z p?azów i gadów mo?na spotka? traszki, rzekotk? drzewn? i rzadk? ju? ropuch? zwyczajn? oraz jaszczurk? ?yworodn? i zwyczajn?, padalca, zaskro?ca i ?mij? zygzakowat?.

Bogaty jest równie? ?wiat owadów. Obok pospolitych chrab?szczy, cety?ców, korników i smolików spotka? tu mo?emy takie gatunki jak: jelonek, kozioróg d?bosz, rohatyniec nosoro?ec, pazie królowej i ?eglarz oraz rusa?ki.

Walory historyczne.

Przy szlaku czarnym niedaleko granic rezerwatu znajduje si? symboliczna mogi?a upami?tniaj?ca potyczk? partyzanck? oddzia?ów AK zgrupowania „Ponurego” z ?andarmeri? niemieck?, w której 6.08.1943 r. poleg? W?adys?aw Wasilewski ps. „Oset”. Straty Niemców to 7 zabitych i 3 rannych.

Mogi?a upami?tniaj?ca potyczk?.
fot. Rzuku


Wi?cej na temat grobu...

W pobli?u rezerwatu przy szlaku zielonym z Blizyna znajduj? si? interesyj?ce pomniki przyrody "piek?o Dalejowskie" i "Brama Piekielna".

Pomnik przyrody nieo?ywionej - "Brama Piekielna".
fot. A. Sta?kowiak


Dojazd , doj?cie.

Dojecha? tu mo?na rowerem najlepiej szos? Samsonów - Odrow??, przed wsi? Sza?as na skraju lasu skr?ci? w prawo w utwardzon? drog?, która po 2 km doprowadzi do gajówki Rosochy i pomnika bitwy AL., a pó?niej do rezerwatu ?winia Góra i do rezerwatu Dalejów.

Przy drodze na Kruk ustawiono tablice informacyjne.
fot. A. Sta?kowiak


Rowerzy?ci mog? dojecha? tak?e dobrymi drogami od strony Bli?yna, Suchedniowa (z Kruka) i Zagna?ska.Po klikni?ciu na zdj?cie trafisz do galerii
Galeria(kliknij na zdj?cie)


Materia? pochodzi ze “Skar?yskich Zeszytów Ligi Ochrony Przyrody” nr. 7
Autorki - Anna Banach, Marta D?browska pod kierownictwem redakcyjnym Andrzeja Sta?kowiaka.

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-01-31 (15337 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.12 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !